Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NEAPOLITAŃSKA REWOLTA 1820-1821

  W dniach 1-2 lipca 1820 w mieście Nola wybuchła rewolta żołnierzy kierowana przez oficerów, zwolenników byłego francuskiego króla Neapolu, Joachima Murata (1767--1815), który próbował wprowadzić w kraju reformy demokratyczne. Rewolta skierowa­na była przeciw reakcyjnemu rządowi Fer­dynanda I (1751-1825)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE W NEUCHATEL 1856-1857.

  Kongres Wiedeński (1814--1815), zwołany po zakończeniu NAPOLE­OŃSKICH WOJEN, przyznał Neuchatel chwiejny podwójny status: kantonu w Związ­ku Szwajcarskim (o zmienionej organizacji) i osobistej własności króla Prus. Niezadowo­leni Szwajcarzy, ulegając prądom rewolucji 1848, zbuntowali się i obwołali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEVILLE'S CROSS, BITWA POD NEVILLE'S CROSS 1346.

  Gdy angielscy łucznicy króla Edwarda III (1312-1377) pokonali w 1346 Francuzów pod Grecy, Francja zwróciła się do Szkocji z prośbą o związanie sił angiel­skich. W odpowiedzi na ten apel szkocki król Dawid II (1324-1371) rozpoczął wojnę z Edwardem III, wkroczył do Yorkshire, ale 17 października 1346...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NANINGU WOJNA 1831-1832.

  W XVII

  i XVII w. wielu członków plemienia Minan-gkabau z Sumatry osiedlało się w malajskim państwie Naning, w pobliżu Malakki, płacąc roczną daninę rządzącej w tym regionie holenderskiej Kompanii Wschodnioindyj-skiej. Wskutek złego zarządzania kompania popadła w poważne długi i została...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEZ PERCE INDIAN WOJNA 1877

  Po odkryciu złota w ko­rycie rzeki Salmon, w zachodniej części obecnego Idaho, wkroczyły na ten teren wojska USA, by przesiedlić spokojnych i cywilizowanych Indian Nez Perce. Ziemie Indian przejęły władze federalne. Indianie pod przewodnictwem wodza Józefa (1840?--1904) stawili zdecydowany opór, pokonali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPOLEONA KAMPANIA ROSYJSKA 1812

  Nieprzestrzeganie przez Rosję blokady kon­tynentalnej (ekonomiczna wojna Napoleona z Wielką Brytanią rujnowała gospodarkę Rosji) oraz nieporozumienia dotyczące wpływów Francji w Polsce, Szwecji i na Bałkanach skłoniły Napoleona do inwazji na Rosję; w czerwcu 1812 na teren Rosji wkroczyła Wielka Armia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKIE POWSTANIE 699-701.

  Al--Hadżdżadż ibn Jusuf (zm. 714), muzuł­mański zarządca wschodnich prowincji ka­lifatu, wyprawił słynną Pawią Armię (nazwa pochodzi od kolorowych mundurów żoł­nierzy) do obecnego południowo-wschod-niego Afganistanu, by przywrócić tam wła­dzę Arabów. Pawia Armia, pod dowództwem Ibn al-Asz'ata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  muzułmańska wojna domowa 809--813

  W 802 abbasydzki kalif Harun ar--Raszid postanowił, że po jego śmierci im­perium muzułmańskim władać mają wspól­nie jego dwaj synowie. Jak zapisano w Do­kumencie z Mekki, Ar-Raszid ogłosił, że kalifem ma zostać syn Muhammed al-Amin (785-813), a drugi syn, Allah al-Mamun (785-833), ma być władcą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZUŁMAŃSKIE POWSTANIE W CHINACH 1863-1877

  W 1863 muzułmańskie ple­miona we Wschodnim, czyli Chińskim Tur-kiestanie (na zachód od Tybetu), zbun­towały się przeciw mandżurskim władcom (dynastia Tsin). Powstaniem kierował Jakub Beg (1820-1877), który ustanowił niezależ­ny rząd w Kaszgaize. Ros}a sprawująca władzę na przyległym terytorium, pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  muzułmańska wojna domowa 861--870

  Dopuszczenie Turków do wysokich urzędów w kalifacie doprowadziło do ogro­mnego rozprzężenia w muzułmańskim im­perium. Wszechwładni tureccy dowódcy wojskowi manipulowali rządem, a w latach 861-870 zmienili czterech kalifów; jeżeli kalif nie spodobał się Turkom, mordowano go lub pozbawiano władzy. Brak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt

Do góry