Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NIGERII l BIAFRY WOJNA 1967-1970

  W 1960, gdy Nigeria uniezależniła się od Wielkiej Brytanii, większość ludności stanowiły trzy duże i kulturowo zupełnie od­mienne ludy: Hausa, Joruba i Ibo. Ibo, którzy napłynęli ze wschodnich regionów, byli lepiej wykształceni i dlatego zajmowali większość stanowisk w administracji i rzą­dzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIDERLANDZKA WOJNA O NIEPODLEG­ŁOŚĆ 1568-1648

  Po abdykacji cesarza Karola V (1500-1558) w 1556 władcą Niderlandów został jego syn, król Hiszpanii Filip II (1527-1598). Odtąd narastało niezadowole­nie w Niderlandach wywołane wysokimi podatkami i dążeniami Filipa do wprowadze­nia absolutyzmu oraz prześladowaniami pro­testantyzmu i stacjonowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /4 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIECKA REWOLUCJA 1848

  Podobnie jak w innych krajach europejskich, również i w Niemczech rewolucja 1848 skończyła ię ostatecznie niepowodzeniem. Głównym motorem rewolucji niemieckiej były uczucia narodowe (nie liberalizm). W Niemczech feudalizm jeszcze się nie załamał i choć liberałowie dążyli do likwidacji pańszczyz­ny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIECKA WOJNA DOMOWA 1077-1106

  Henryk IV (1050-1106) został królem Nie­miec w 1056; w okresie regencji za czasów jego małoletności dominującą władzę uzys­kało duchowieństwo. Od 1065 Henryk sam mianował biskupów, by w ten sposób uzależ­nić ich od siebie. Papież Grzegorz VII (1020-1085) przeprowadzający reformę Ko­ścioła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIECKA WOJNA DOMOWA 1197-1214

  Śmierć cesarza Świętego Cesarstwa Rzym­skiego Henryka VI z dynastii Staufów (1165-1197) przyczyniła się do wybuchu wojny domowej według klasycznego wzoru: król-elekt Fryderyk II (1194-1250) był jesz­cze dzieckiem, dwaj książęta, Filip Szwabski (1176P-1218), brat Henryka, i Otton Brun-szwicki Welf...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIECKA WOJNA DOMOWA 1314-1325

  W czasie panowania cesarza Świętego Cesar­stwa Rzymskiego Henryka VII (1275?--1313) niemieccy książęta, świeccy i ducho­wni, zyskali dodatkowe ziemie i władzę administracyjną (kosztem władzy cesar-sko-królewskiej). Po śmierci Henryka za-częly się spory w sprawie następstwa tronu. Większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIECKIE WOJNY KOLONIALNE W AFRY­CE 1903-1908.

  Niemcy popierały osadnic­two białych w Afryce, było ono uznawane w polityce ekonomicznej państwa za czyn­nik decydujący na drodze do samowystar­czalności ich kolonii. Często przymusowo wysiedlano tubylcze plemiona z ich trady­cyjnych terenów łowieckich i pasterskich. W 1903 w Niemieckiej Afryce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIDERLANDZKA WOJNA DOMOWA 1477--1492.

  Arcyksiążę Maksymilian (1459--1519), późniejszy cesarz Świętego Cesarst­wa Rzymskiego, dzięki małżeństwu zawar­temu w 1477 z Marią, księżną Burgundii (1457-1482) uzyskał Niderlandy, które były częścią spadku Marii po ojcu Karolu Śmia­łym. Wraz z małżeństwem przybyły mu dwa ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  napoleońskie wojny 1803-1815.

  woj­NY REWOLUCYJNEJ FRANCJI stały się stopniowo sposobem na spełnianie osobis­tych ambicji Napoleona (1769-1821). Wcie­lenie Piemontu i ciągłe interwencje Napo­leona we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii i Holandii wzbudziły nieufność Anglików, którzy nie zważając na kruchy traktat z Amiens (1802)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /4 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEAPOLITAŃSKA REWOLTA 1485-1486

  Uciążliwa polityka podatkowa Ferdynanda I (1423-1494) króla Neapolu, doprowadziła do rewolty baronów andegaweńskich, którzy usiłowali osadzić na tronie Renę II (1451--1508), księcia Lotaryngii albo drugiego syna Ferdynanda. Aresztowania, procesy sądowe i egzekucje doprowadziły w 1486 do stłumienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt

Do góry