Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  NORMANÓW PODBÓJ ANGLII 1066

  5 Sty­cznia 1066 zmarł bezpotomnie Edward Wy­znawca. O tron Anglii ubiegali się trzej rywale; jednym z nich był Harald Haard-raade (zm. 1066), król Norwegii, drugim - Harold Godwinson (syn Godwina) (1022P-1066), potomek najpotężniejszego barona Anglii, trzecim - Wilhelm (1027?--1087), książę Normandii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1982--1990

  Wielu byłych członków nikaraguań-skiej Gwardii Narodowej występowało prze­ciw lewicowemu rządowi Frontu Wyzwole­nia Narodowego im. Sandino (sandiniści), który w 1979 przejął władzę w Nikaragui. Spora grupa gwardzistów udała się na emi­grację do sąsiednich państw - Hondurasu i Kostaryki - i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKOPOLIS, KRUCJATA PRZECIW TURKOM OSMAŃSKIM 1396

  W XIV W. podboje Turków osmańskich na Bałkanach i ob­lężenie przez nich Konstantynopola (Stam­buł) tak przeraziły Europę, że papież Boni­facy IX (ok. 1355-1404) ogłosił krucjatę przeciw Turkom. Na apel ten zebrała się w Budzie armia licząca rzekomo 100 tysięcy ludzi; pod dowództwem króla Węgier...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NINIWY UPADEK 612 p.n.e.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKA POWSTANIE 532

  Justynian I (483--565), cesarz wschodniego cesarstwa rzym-skiego, czyli bizantyjskiego, usiłował ukrócić korupcję i autokratyczne zapędy wielu swo­ich urzędników, ale osiągnął tylko połowicz­ny sukces. W 532 część ludności Konstanty­nopola, stolicy cesarstwa, zbuntowała się przeciw wysokim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORĘ, BUNT W NORĘ 1797

  Pod wrażeniem zakończonego powodzeniem buntu w SPIT-HEAD, który wybuchł miesiąc wcześniej, marynarze brytyjscy w Norę, znanym kotwi-cowisku przy ujściu Tamizy w pobliżu Sheer-ness (Anglia), podnieśli bunt i zablokowali rzekę. Buntem dowodził Richard Parker (zm. 1797). Zamiast skierować do Admirali­cji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1909--1912.

  W 1909 w Nikaragui wybuchła rewolta konserwatystów przeciw liberalne­mu dyktatorowi, prezydentowi Jose San-tosowi Zelayi (1853-1919), którego wojow­nicze działania i mieszanie się w sprawy innych państw Ameryki Środkowej napoty­kały sprzeciw Stanów Zjednoczonych. W czasie zamieszek schwytano i stracono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIECKIE ZATARGI O TRON 1400-1411

  Między 1125 a 1806 tron króla rzymskiego (niemiecki król w Świętym Cesarstwie Rzym­skim) nie był dziedziczny, lecz obieralny. W 1400 elektorzy uznali, że Wacław Luk-semburczyk (1361-1419), król Niemiec od 1387, nie jest godny tego tytułu, został więc zdetronizowany. Na jego miejsce wybrano Ruprechta z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEN POWSTANIE 1853-1868.

  Na początku lat pięćdziesiątych XIX w. powtarzające się powodzie spowodowały, że Chińczycy mię-szkający w dolinie rzeki Huang-ho (Żółta Rzeka) przeżyli klęskę głodu. Wielu miesz­kańców dołączyło do band rozbójników zwanych nien; w pierwszej połowie XIX w. bandy te plądrowały prowincje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWOLNICZA WOJNA PIERWSZA 135-132 p.n.e.

  Większość zboża dostarczanego do Rzymu pochodziła z wielkich latyfundiów na Sycylii. Siła robocza była tania, przy uprawie pracowali bowiem niewolnicy do­starczani przez zwycięskie armie rzymskie. Brutalne traktowanie niewolników nieuch­ronnie prowadziło do buntu. W 135 około 70 tysięcy niewolników pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt

Do góry