Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ORMIAN MASAKRY 1909

  W kwietniu 1909 doszło do nowych masakr Ormian w Cylicji, obecnie stanowiącej południową część Turcji. Turcy zabili tysiące Ormian. Pogromy nastąpi­ły na rozkaz sułtana tureckiego Abdulhamida II (1842-1918), po tym jak ormiańscy powstań­cy, dążący do uniezależnienia się od Turcji, sprowokowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWIANA WOJNA Z ANTONIUSZEM 33--30 p.n.e.

  Między dwoma potężnymi człon­kami II triumwiratu rzymskiego - Oktawia­nem (63 p.n.e.-14 n.e.), później cesarzem Augustem a Antoniuszem (83P-30 p.n.e.) doszło do rywalizacji o władzę. Gdy Ok­tawian odmówił Antoniuszowi pomocy w działaniach przeciw Fartom (patrz rzy­mian wojna z paktami 55-36 p.n.e.)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORWEGIA, INWAZJA NIEMIEC HITLEROW­SKICH NA NORWEGIĘ 1940

  Na początku ŚWIATOWEJ WOJNY II Norwegia ogłosi­ła neutralność. Niemcy nie respektując tego oświadczenia, 9 kwietnia 1940 wprowadzili okręty wojenne do wszystkich większych portów norweskich, a Luftwaffe zbombardo­wała norweskie lotniska i radiostacje, statki wysadziły na wybrzeża desanty, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWIANA WOJNA Z POMPEJ USZEM 40-36 p.n.e.

  Pompejusz Sekstus, zwany Młodszym (75-35), najmłodszy syn Pompe-jusza Wielkiego (106-48), po klęsce i śmierci ojca w RZYMSKIEJ WOJNIE DOMOWEJ WIELKIEJ uciekł do Egiptu, a potem do Hiszpanii i prowadził tam dalej walkę z Ju­liuszem Cezarem (100-44). Po śmierci Ceza­ra został w 43 dowódcą floty rzymskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORWESKI NAJAZD NA SZKOCJĘ 1263

  Kró­lowie szkoccy planowali odebranie Norwe­gom Hebrydów, udało się to dopiero Aleksan­drowi III (1241-1286). Latem 1263 król Norwegii Haakon IV (1204-1263) wysiał do Largs (Szkocja) wielką flotę złożoną ze stu okrętów. Aleksander sprytnie przeciągnął negocjacje aż do jesieni, kiedy to zwykłe o tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMAŃSKO-BIZANTYJSKA WOJNA PIER­WSZA 1081-1085

  W 1059 papież nadał jako lenno papieskie normańskiemu awan­turnikowi, Robertowi Guiscardowi (1015--1085) Apulię, Kalabrię i Sycylię, ale część tych obszarów trzeba było najpierw zdobyć. Pomiędzy 1061 a 1091 Guiscard z pomocą brata, Rogera I (1031P-1085), wydarł mu­zułmanom Sycylię, czym naraził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMANDIA, LĄDOWANIE l BITWA W NOR­MANDII 1944.

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II alianci 6 czerwca 1944 rozpo­częli pod dowództwem generała Dwighta D. Eisenhowera (1890-1969), naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie Za­chodniej, wielką operację inwazyjną na kon­tynent europejski. Tysiące okrętów desan­towych, amfibii i okrętów wojennych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1925--1933.

  W 1925, po wyborze konserwatysty, Carlosa Solorzano na prezydenta, a liberała Juana Bautisty Sacasy (1874-1946) na wice­prezydenta w Nikaragui powstał rząd koali­cyjny. Wkrótce, po 13 latach okupacji, kraj opuściła piechota morska USA (patrz nika­raguańska wojna domowa 1909-1912). 25 października 1925...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMANDZKO-FRANCUSKA WOJNA 1077--1082

  Król Francji Filip I (1052-1108) zaniepokojony podbojem Anglii przez Nor-manów (patrz normanów podbój anglii 1066) postanowił nie dopuścić do zjednocze­nia Normandii i Anglii pod berłem jednego władcy. Namówił i zachęcił młodego Rober­ta Krótkoudego (ok. 1054-1134), najstar­szego syna Wilhelma Zdobywcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKARAGUAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1979.

  Od 1937 życie polityczne i gos­podarcze Nikaragui opanował Somoza i jego rodzina. Klan Somozów zbił olbrzymi ma­jątek - byli właścicielami licznych przed­siębiorstw i gospodarstw rolnych. W opozy­cji do nikaraguańskiego prezydenta, Anasta-sio Somozy Debayle'a, pozostawał przede wszystkim lewicowy Front...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt

Do góry