Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZAS

  Trwanie zjawisk i zdarzeń, będące przedmiotem badań chronologii; w naukach przyr. — parametr, określony ilorazem drogi do prędkości lub stosunek jednej zmiany do drugiej; w filozofii — miara zmiany, wyrażana za pomocą przysłówków „wcześniej"—„później", lub miara przejawów istnienia -» bytu; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONIN WOJNA 1467-1477.

  W Japonii w ok-tesie śiedmomecza do ogromne) potęgi dosz­ły wielkie rody (klany), władające ogrom­nymi posiadłościami ziemskimi uprawianymi przez chłopów pańszczyźnianych. Yoshimasa (1435-1490), szogun Ashikaga, postanowił w 1464 wycofać się z czynnego życia; będąc bezdzietnym, ogłosił swym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOGRODU PODBÓJ PRZEZ MOSKWĘ 1471-1479.

  Wielki książę Iwan III kontynu­ował dzieło ojca, Wasyla II (1415-1462) -powiększał i wzmacniał Księstwo Moskiew­skie (patrz rosyjska wojna domowa 1425-1453). Odwiecznym rywalem Księstwa Moskiewskiego był położony na północnym wschodzie Nowogród - ogromny ośrodek handlowy z wielkimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIUMOWA WOJNA PIERWSZA 1839--1842

  Chiny bezskutecznie usiłowały ogra­niczyć obecność cudzoziemców i ich działal­ność handlową na swoim terytorium; między innymi wprowadziły zakaz importu opium. Angielscy kupcy zlekceważyli zakazy chiń­skie i nadal sprowadzali zabroniony nar­kotyk. 30 marca 1839 komisarz cesarski wydał rozkaz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMANTYJSKA WOJNA 137-133 p.n.e.

  W czasie CELTYBERYJSKICH WOJEN rzymska armia zdobyła Numancję. Numancja była ufortyfikowanym miastem celtyberyj-skim położonym na wzgórzu w pobliżu obecnej Sorii, w Hiszpanii, w pobliżu gór­nego biegu rzeki Durius (Duero). W 153 Numacjanie pobili Rzymian. W latach 141-140 oblegali wysłane przeciw nim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORLEANU OBLĘŻENIE 1429

  Na podstawie traktatu z Troyes z 1420 zawartego z królem Francji Karolem VI (patrz stuletnia wojna 1337-1453) król Anglii Henryk V (1387-1422) został uznany przez Francuzów za dziedzica francuskiego tronu, mimo sprzeciwu delfina, późniejszego Karola VII (1403-1461) i wielu jego zwolenników z Bourges. Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFFY WOJNY 771-796

  Offa (wzmian. 757-796), został królem Mercji po krótkiej, zakończonej powodzeniem wojnie domowej (757) z mordercami jego kuzyna, króla Ethelbalda (wzmian. 716-757), po czym objął władzę bezpośrednią lub pośrednią nad dużą częścią anglosaskiej Anglii na południe od obecnego Yorkshire. W 774...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORMIAN MASAKRY 1894-1897

  Ormianie, którzy pragnęli uniezależnić się od Turków, zorganizowali ruch rewolucyjny. Ruch ten wzniecił rozruchy w różnych miastach os­mańskiego imperium. W odwecie, na rozkaz tureckiego sułtana Abdulhamida II (1842-1918), kurdyjska kawaleria i żołnierze tureccy przeprowadzili zorganizowane masa­kry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGA REBELIA 1480

  Mimo niepowodzenia rebelii Macdonaldów z 1411 klan ten nadal przysparzał kłopotów władcom Szkocji. Po­rozumienie króla i „Pana wysp" skłoniło jego nieślubnego syna Angusa Oga do wznie­cenia buntu przeciw obu stronom porozu­mienia - ojcu i rządowi; bunt podzielił mieszkańców zachodniej części...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORTHUMBERLANDA BUNT 1408

  Henry Percy (1342-1408), pierwszy hrabia Nort-humberland, nigdy nie wybaczył królowi Henrykowi IV (1367-1413) klęski pod Shrew-sbury (1403) (patrz percy'ego bunt mos). Northumberland podporządkował się wtedy królowi angielskiemu. W 1405 przystał do nowego sprzysiężenia, zmierzającego do de­tronizacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jozefin Dodano /02.08.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt

Do góry