Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Stićna

  Wielki kompleks osadniczy kultury wscho-dniołialsztackiej (tzw. grupy dolnokraińskiej) na terenie Słowenii (między Lubljaną a Novym Mestem), składający się z wyżynnego osiedla obronnego i wielkiego cmentarzyska kurhanowego.

  Najstarsze fortyfikacje wzniesiono w początkach okresu HaC. Zostały one...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szan - koba

  Stanowisko jaskiniowe, eponimiczne dla kultuiy szankobańskiej, występującej na granicy plejstocenu i holocenu na Krymie. Ślady tej kultury odkryto w wielopoziomowych stanowiskach górskiej części Krymu (m.in. Fatma-koba, Zamil-koba Buran Kaja, Alimowskij nawies).

  Kultura ta początkowo charakteryzuje się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stonehenge

  Kompleks megalityczny w hrabstwie Wiltshire w Anglii. Początkowo był to rodzaj okrągłej fosy (o średnicylOO m), otaczającej drewniane konstrukcje, zbudowane w pierwszej połowie III tysiąclecia B.C.

  Później postawiono pierwsze głazy monolityczne (menhiry) i pojawiły się liczne jamy, być może...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spy

  Stanowisko jaskiniowe w prow. Namur w Belgii. Znane przede wszystkim z trzech szkieletów nean-dertalskich odkrytych w XIX w.; znaleziono je w warstwach ze śladami kultury mustierskiej z tradycją aszelską oraz z tradycją kultury mustierskiej typu La Quina. Wyżej zalegały warstwy górnego paleolitu (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Shanidar

  Jaskinia położona w górach Zagros w Iraku, na wys. 745 m n.p,m. Sekwencja warstw o miąższości ponad 14 m obejmowała kompleks D ze znaleziskami ze środkowego paleolitu (kultura mustierska typu Zagros), datowanymi radiowęglem na 60 do 44 tys. lat temu.

  W kompleksie tym odkryto resztki dziewięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Srednij Stog

  Stanowisko eponimiczne eneolitycz-nej kultury stepów nadczarnomorskich. Kultura ta wywodzi się z jednostek neolitycznych: kultury sursko-dnieprowskiej i dniepro-donieckiej, zachowując podobne formy ceramiki zdobionej odciskami, m.in. sznura. Znana głównie z pochówków, pojedynczych lub zbiorowych, często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skhul

  Jaskinia (a ściślej nawis skalny) w górach Karmel k. Hadery w Izraelu. Zawierała warstwy kultury mustiersko-lewaluaskiej, której ewolucja była podobna do warstwy odkrytej w sąsiedniej grocie et-Tabun. W faunie dominuje tur oraz hipopotam, dzik, gazela i daniel.

  W warstwie B, datowanej metodą ESR w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schussenried

  Określenie grupy kulturowej eneolitu, pokrewnej kulturze michelsberskiej, występującej na ograniczonym obszarze zach. Niemiec (Badenia, Wirtembergia). Nazwa pochodzi od stanowiska na dawnym brzegu jez. Feder k. Ulm (Niemcy). W formowaniu tej grupy istotną rolę odegrały tradycje epirós-seńskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Star Carr

  Otwarte, torfowe stanowisko mezolitycz-ne w Yorkshire (Anglia), eponimiczne dla jednej z ważniejszych wczesnomezolitycznych jednostek Niżu Europejskiego; datowane na okres 9 600-9 500 lat temu. Dostarczyło przemysłu kamiennego z mikrolitami geometrycznymi (głównie trójkątami) oraz licznych wyrobów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorba

  Wielowarstwowe stanowisko neolityczne na Malcie. Najstarsze warstwy są datowane na koniec V tysiąclecia B.C. i związane z ceramiką typu impresso, a także z gospodarką rolniczo-hodowlaną. Młodsze warstwy z IV tysiąclecia B.C. zawierały ceramikę szarą i malowaną motywami geometrycznymi. W fazie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry