Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACKI KOŚCIÓŁ HUSYCKI

  Wspólnota chrzęść, zał. 1920 przez K. -» Farskiego, jako Kościół nar. w Czechosłowacji [K.cz. = Kościół czechosł.].

  I. GENEZA — K.cz. wyrósł na bazie radykalnych ruchów na-rodowo-reformistycznych w Kościele kat. na terenie Czech w XIX i XX w. ; ich źródłem były bogate tradycje ->- husytyzmu (XV w.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /12 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOW ANTON PAWŁOWICZ

  ur. 29 I 1860 w Taganrogu (n. M. Azowskim), zm. 15 VII 1904 w Badenweiler k. Müllheim (RFN), Pisarz.

  Po studiach medycznych w Moskwie jako lekarz i społecznik poświęcił się twórczości lit.; zaczął od pisania felietonów i opowiadań humorystycznych, a nast. podjął tematykę obyczajową, społ. i mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /3 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWIC MARCIN

  ur. XI 1532 w Zbąszyniu (Wielkopolska), zm. XI 1613 w Lublinie, Ideolog braci polskich.

  Pochodził z kat. rodziny rzemieślniczej ; po ukończeniu szkoły par. kształcił się prawdopodobnie w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, a 1554 na uniw. w Lipsku, gdzie m.in. poznał języki klasyczne oraz hebr.;

  1555...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /5 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWICZ JÓZEF

  ur. 15 III 1903 w Lublinie, zm. 9 IX 1939 tamże, Poeta.

  Ukończywszy 1921 seminarium, a 1925 Wyższy Kurs Nauczycielski, został 1926 nauczycielem w Lublinie, gdzie wraz z grupą Lucyfer wydawał (1924-25) pismo lit. „Reflektor"; 1928-29 studiował w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; 1930 podróżował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /5 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

  Zwolennicy panslawizmu, którymi byli politycy czes. K. Sladkovský (1823-80), F.A. Brauner (1810-80), F.L. Rieger (1818-1903) i E. Gregor (zm. 1907) założyli 1863 w Pradze przy kościele św. Mikołaja wspólnotę prawosł., która była zależna od parafii prawosł. w Wiedniu, a od 1883 należała do metropolii w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /6 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIOŁY PROTESTANCKIE

  O niewielkiej liczbie wyznawców w Cz. dość liczne z uwagi na przywiązanie do rei. tradycji lokalnych mieszkańców ziem czes., które po I wojnie świat, wróciły do macierzy.

  Słowacki Kościół Ewang.augsb. (Slovenská Evanjelická Církev Augsburského Vyznania v ČSSR) dzieli się na dystrykt zach. (Słowacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /5 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - KOŚCIÓŁ UNICKI

  Po I wojnie świat., kiedy po upadku Austrii włączono Ruś Zakarpacką do Republiki Czechosłowackiej, Czesi popierając prawosławnych skłócili unitów w Słowacji. Sytuacja unitów uległa poprawie dzięki synodowi unickiemu w Użhorodzie z 1921 oraz licznym protestom w rządzie, ostatecznie zaś po 1928 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZCHÓW

  Parafia i dekanat w diecezji tarnowskiej. Wieś, znana już 1124, stanowiła własność opactwa tynieckiego; 1333--1914 Cz. był miastem.

  Parafia, wzmiankowana 1326, powstała prawdopodobnie przy końcu XII w. ; got. kościół par. Narodzenia NMP, orientowany, jednonawowy, wzniesiony z kamienia 1346 (rozbudowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAS WOLNY

  Część czasu uwolnionego (zw. także dyspozycyjnym) od obowiązków zawodowych (-» praca), rodzinnych i społ., a przeznaczonego na wybrane przez siebie zajęcia służące wypoczynkowi, rozrywce i kształtowaniu własnej osobowości. Kulturę cz.w. określa (charakterystyczny dla osoby lub grupy) syndrom typowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /14 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika

  Państwo w Europie Środk., powstałe 1918 w wyniku rozpadu monarchii austrowęg.; od 1 I 1969 republika złożona z Czes. Republiki Socjalistycznej i Słowac. Republiki Socjalistycznej; ma 127 870 km2 i liczy 14,8 min mieszk. (1976).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt

Do góry