Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

  Początki sztuki sakr. na terytorium Cz. związane były z powstaniem Państwa Wielkomo-rawskiego i przyjęciem przez nie chrześcijaństwa. Architektura sakr. rozwijała się już w 1. poł. IX w., o czym świadczą pozostałości prostych, jednoprzestrzennych, rzadziej bazylikowych, kościołów i rotund z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /41 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWSKA ŁUCJA

  Misjonarka Świętej Rodziny, imię zak. Maria, ur. 13 XII 1881 w Głuchówce k. Mścisławia (Białoruska SRR), zm. 31 VII 1967 w Legionowie, pedagog.

  Po ukończeniu gimnazjum w Mohylewie wstąpiła 1905 do zgromadzenia; 1907 rozpoczęła studia przyr. w Petersburgu i równocześnie uczyła w pol. szkole par. przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWSKI IGNACY ks.

  ur. 4 VI 1877 w Ciechrzu (k. Strzelna), zm. 26 II 1941 w Strzelnie, Działacz nar. i społeczny.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Gnieźnie przyjął 1901 święcenia kapł.; pracę duszpasterską rozpoczął w Bractwie Księży Misjonarzy „Dobrego Pasterza"; od 1905 był wik. w Poznaniu, później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHY

  Kraina na obszarze Masywu Czeskiego w dorzeczu górnej Łaby i jej głównego dopływu Wełtawy; wraz z hist, krainami Moraw i Śląska tworzą od 1969 terytorium Republiki Socjalistycznej, która zajmuje 78 900 km2 i liczy 9,9 min mieszk. (-» Czechosłowacja).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHY - DZIEJE KOŚCIOŁA

  Ziemie Cz. w starożytności zajmowali celt. Bojowie (stąd łac. nazwa Cz. — Bohemia); w I w. po Chr. opanowali je germ. Markomanowie, a w V w. plemiona słow.; 628-658 wchodziły Cz. w skład państwa Samona. W IX w. mieszkało tu kilka wspólnot plemiennych (Czesi, Pszowianie, Litomierzyci, Zliczanie, Chorwaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /41 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHY - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Uwarunkowane były przenikaniem do Cz. kultury wsch.słow. i zach.łac, a nast. pojawieniem się -+ husytyzmu (średniowiecze) oraz wpływem myśli scholast. i rozwojem studiów hist, i bibl. (okres nowożytny).

  A. ŚREDNIOWIECZE — Nie ma pewnych wiadomości dotyczących teol. piśmiennictwa związanego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /31 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWICZ SZYMON

  ur. ok. 22 VII (data chrztu) 1689 w Krakowie, zm. 21 VII 1775 w Warszawie, Malarz religijny.

  Malarstwa uczył się u nieznanego artysty na dworze Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego, który ok. 1711 wysłał Cz. na studia do Rzymu; 1716 uzyskał II nagrodę za rysunek Samson rozdzierający lwa oraz Zwycięski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /3 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHY - MUZYKA SAKRALNA

  Czeska muzyka rei. odznacza się swoistą specyfiką w historii muzyki eur.; zadecydował o tym w dużej mierze ruch husycki i ścisłe związki z muzyką lud., powodujące powstanie odrębnego stylu muz., który w XIX w. otrzymał nazwę narodowego.

  A. ŚREDNIOWIECZE — Przyjęcie chrześcijaństwa w Państwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /11 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOWICZ TOBIASZ OSPĘ

  ur. 1642 w Podłężu (k. Pińczowa), zm. 5 IX 1703 w Częstochowie, Działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1659 w Częstochowie; po studiach teol. i filoz. na Węgrzech powrócił do kraju ok. 1665 z tytułem lektora; 1674 uzyskał w Krakowie doktorat nauk wyzwolonych i teologii; w klasztorze jasnogórskim był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZECHOSŁOWACJA, Czechosłowacka Republika Socjalistyczna, Československa socialistická republika - STATYSTYKA

  Kościół w Cz. ma metropolię w Pradze z sufraganiami Czeskie Budziejowice, Hradec Králové i Litomie-rzyce, metropolię Ołomuniec z sufragania Brno, metropolię Trnawa z sufraganiami Bańska Bystrzyca, Koszyce, Nitra, Rožňava i Spisz, a także unicką diecezję Preszów.

  W 1921 były 2 metropolie, 11...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /02.08.2012 Znaków /2 226

  praca w formacie txt

Do góry