Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZERWONOGRÓD

  Parafia w dekanacie jazłowieckim w archidiecezji lwowskiej (Ukraińska SRR). Osada pochodząca z IX w., 1448-1772 była miastem.

  Kościół par., istniejący od dawna, zniszczony został w czasie najazdów tatarskich; nowy kościół Wniebowzięcia NMP, ufundowany przez Lisieckich, przebudowany 1716 przez kasztelana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIAKOWSKI RAFAŁ JÓZEF

  ur. 21 V 1743 w okolicy Pińska, zm. 5 VII 1816 w Krakowie, Lekarz.

  Uczył się z T. Kościuszką w pijarskim kolegium w Lubieszowie (k. Pińska), gdzie 1762 wstąpił do pijarów, przyjmując imię Rafał od św. Józefa Kalasantego; 1765 złożył śluby zak. i pod kierunkiem chirurga zak. Franciszka Zufahrera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIŃSK nad WISŁĄ

  Parafia i sanktuarium maryjne w dekanacie wyszogrodzkim w diecezji płockiej. Pierwsze wzmianki o Cz. pochodzą z 1065; prawa miejskie miał 1373-1869; 1410 w okolicy Cz. nastąpiło połączenie wojsk pol.-Iitew. w drodze na Grunwald; 1422 król Władysław Jagiełło nadał szlachcie w Cz. tzw. przywilej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNDEJÓW

  Parafia w dekanacie lubelskim w diecezji lubelskiej. Wieś Cz. przywilejem króla Władysława Jagiełły nadana została 1426 lubel. brygidkom.

  Kościół św. Wawrzyńca, murowany, jednonawowy w stylu renesansowym, wzniesiony 1608-11 w miejscu kaplicy, dzięki staraniom przeoryszy Agnieszki Jastkowskiej oraz ks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERSKI STANISŁAW ks.

  ur. 11 VIII 1777 w Inflantach, zm. 1833 w Worniach (Żmudź), Historyk, leksykograf.

  W 1794 wstąpił do jezuitów i po studiach filoz.-teol. w Po-łocku przyjął 1804 święcenia kapł., a 1810 opuścił zakon; 1805-10 był nauczycielem retoryki i poetyki w kolegium jez. w Orszy, 1810-14 uczył języków staroż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIEWICZ STANISŁAW SJ

  ur. 15 VIII 1728 w okolicy Kowna, zm. 20 VI 1785 w Stajkach (k. Połocka), Wik. generalny jezuitów na Białorusi.

  Do zakonu wstąpił 1744 w Wilnie; po studiach filoz. w Wilnr, Mińsku i Słucku (1747-50) i teol. w Wilnie (1753-57) był sekretarzem asystencji pol. w Rzymie; po powrocie do Polski jako rektor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERTEŻ

  Wieś w parafii Sanok w dekanacie sanockim w diecezji przemyskiej. Unicka drewniana cerkiew Przemienienia Pańskiego, wzniesiona 1742 (odnowiona 1924), zamieniona 1946 na kościół rzym.kat., ma 2 ołtarze późnobarokowe, ikonostas, obrazy Święta Trójca oraz Eliasz na rydwanie z 1877, malowany przez I. Jaraca ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIHÓW, Czemigow, Czernihiw

  Miasto i bpstwo prawosławne w pn. części Ukraińskiej SRR.

  1. Miasto — Początki Cz., jednego z najstarszych i najważniejszych grodów środk. Rusi, sięgają IX w.; wymieniany w traktatach pokojowych Rusi z Bizancjum (907,944) stał się 1024 stolicą Księstwa Czernihowskiego; 1036 uzależniony od Kijowa;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERKAWSKI WŁODZIMIERZ

  ur. 17 II 1868 w Bursztynie (k. Halicza), zm. 18 XII 1913 w Krakowie, Ekonomista i działacz społeczny.

  Po studiach na UJ, w Paryżu i Berlinie habilitował się 1893 na UJ, a 1897 został prof, ekonomiki i statystyki. W dziełach Teoria czystego dochodu z ziemi (Lw 1893) i Wielkie gospodarstwa, ich istota i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERNIOWCE

  Rum. Cernauti, ukr. Czerniwci, eparchia na Bukowinie (pd.-zach. Ukraińska SRR).

  Miasto, powstałe w XII w. (poświadczone 1408 wraz z Bukowiną), należało do hospodarstwa mołdawskiego; od XVI w. podlegało Turcji, 1774 przekazane Austrii i włączone do Galicji. W 1849 zostało stolicą nowo utworzonego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 144

  praca w formacie txt

Do góry