Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZIKMAGALUR, Chikmagalur

  Diecezja w Indii (stan Majsur) eryg. 16 XI 1963 jako sufr. Bangaluru z części diec. Majsur.

  Zajmuje 24 581 km2 i liczy 3,13 min mieszk., w tym 36 500 katolików, 26 parafii, 39 księży diec. i 5 zak., 7 zakonników, 197 sióstr.

   

  AAS 56 (1964) 666-667; Catholic Directory of India, ND 1969; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża

  Tytuł związany z obrazem Matki Bożej w Częstochowie na Jasnej Górze, będącej pol. sanktuarium nar., i dlatego często utożsamiany z tytułem -> Królowa Polski.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - OBRAZ

  Obraz M.B.Cz. typu -> Hodegetrii jest najbardziej zbliżony do ikony bizant. z końca X w., znajdującej się w rzym. kościele S. Maria Maggiore, ikony mozaikowej z XII w. zachowanej w serb. klasztorze Chilandar na górze Athos oraz do obrazu MB z VI w. z kościoła S. Maria Nuove w Rzymie (analogie w szczegółach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /24 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

  Kult M.B.Cz. obejmuje wszelkie formy czci związanej z obrazem w jej sanktuarium; kształtuje je specyficzna duchowość wynikająca z tradycji rei. o zasięgu krajowym, przejawiająca się spontanicznie; oryginalną formą kultu jest peregrynacja kopii obrazu M.B.Cz. w parafiach, rodzinach i domach zakonnych.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /43 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

  Na powstanie ruchu pielgrzymek do Częstochowy wpłynęło przekonanie o nadzwyczajnych łaskach uzyskiwanych za wstawiennictwem M.B.Cz. Pątnicy pielgrzymują indywidualnie lub zbiorowo (pieszo albo środkami lokomocji), spełniając określone praktyki rei. w duchu dziękczyn-no-błagalnym; praktykują też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /26 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - TWÓRCZOŚĆ

  Ku czci M.B.Cz. powstały liczne utwory wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne, przeznaczone do celów kultowych, oraz utwory poetyckie.

  A. TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNA — przejawia się przede wszystkim w pieśniach kośc, pątniczych i okolicznościowych; mniej liczne natomiast są kompozycje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /23 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONY KRZYŻ

  Międzynar. organizacja humanitarna, zał. 1863 z inicjatywy J.H. -»• Dunanta w Szwajcarii dla niesienia pomocy (bez dyskryminacji) ofiarom wojny; nazwa wywodzi się od znaku ochronnego dla rannych i chorych żołnierzy — czerwony krzyż na białym polu, który stał się godłem organizacji.

  I. DZIEJE i STRUKTURA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /10 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZEŚĆ ŚWIĘTYCH POLSKICH"

  Kwartalnik teol. poświęcony szerzeniu czci świętych pol. oraz sprawom ich kanonizacji, wyd. 1934-37 w Warszawie, 1938-39 w Potulicach. Pismo redagowała Maria Chlewińska i Stefania Ottowa (do 1937), a nast. zespół prof, seminarium chrystusowców (red. odpowiedzialny ks. I. Posadzy);

  publikowało ono artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZESKA ZOFIA

  ur. 1584 w Małopolsce, zm. 1 IV 1650 w Krakowie, Działaczka dydaktyczna i charytatywna.

  Po śmierci męża poświęciła się pracy charytatywnej; jako członkini Bractwa Miłosierdzia przy kościele św. Barbary, wspierała materialnie kościoły i klasztory;

  1627 w swym domu w Krakowie ufundowała i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZETWERTNIA

  Klasztor bazylianów w diecezji łuckiej (Ukraińska SRR), siedziba rodowa kniaziów Czetwertyńskich. Aleksander Świętopełk ufundował 1437 prawosł. klasztor dla bazylianów (prawdopodobnie także i dla bazylianek);

  nowy, z cerkwią Przemienienia Pańskiego, wzniesiony przez Czetwertyńskich w 2. poł. XVI w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt

Do góry