Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZUMATIEN

  Diecezja w środk. Chinach (prow. Honan), sufr. Kajfeng; eryg. 11 IV 1946 z istniejącego od 9 XI 1944 wikariatu apost., utworzonego z prefektury apost. wydzielonej 2 III 1933 z części ówczesnego wikariatu apost. Nanjang i prefektury apost. Sinjang.

  Zajmuje 12 700 km2 i 1950 liczyła 1,3 min mieszk., w tym 14...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZWARTKI EUCHARYSTYCZNE

  Forma kultu eucharyst. nawiązująca do obrzędów święta -»• Bożego Ciała (1).

  Cz.e. zaczęto odprawiać w 2. poł. XTV w. w Niemczech, Polsce i na Węgrzech, a od XVI w. także we Włoszech i Hiszpanii, głównie w kościołach, przy których istniały bractwa Najśw. Sakramentu (->- adoracja Najśw. Sakramentu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUJ JAN ks.

  ur. 20 V 1886 w Borzęcinie (k. Brzeska), zm. 2 Vni 1957 w Warszawie, Patrolog, homileta, działacz społeczny.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Tarnowie przyjął 1912 święcenia kapł.; doktorat z teologii uzyskał 1916 na UJ; 1920-22 specjalizował się na Gregorianum, gdzie otrzymał równoznaczny z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUŁCZYCE

  Parafia w dekanacie chełmskim (wsch.) w diecezji lubelskiej. Osada potwierdzona źródłami archeol. z X--XIII w., ma pierwszą udokumentowaną wzmiankę z 1425.

  Parafię erygowano ok. 2. poł. XV w. przy kościele Wszystkich Świętych; obecny drewniany, wzniesiony 1764 konsekrowano 1832; na uwagę zasługują w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTEREJ ŚWIĘCI UKORONOWANI

  Męczennicy z okresu prześladowania chrześcijan za ces. Dioklecjana (300-305), których nie zidentyfikowane imiona dotyczą prawdopodobnie z odrębnych grup — 5 rzeźbiarzy panońskich (Symforian, Klaudiusz, Nikostrat, Kastor, Symplicjusz) oraz 4 żołnierzy rzym. (Sewer, Sewerian, Karpofor, Wiktoryn); ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZTERNASTU WSPOMOŻYCIELI

  Grupa świętych, którym przypisuje się szczególny patronat i skuteczność w niesieniu pomocy w różnych potrzebach.

  Należą do nich -*• Akacjusz, żołnierz — patron w prześladowaniach i trwodze przed śmiercią, -* Barbara — patronka wojska, flisaków, górników i hutników oraz w niebezpieczeństwach pożaru*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK - INTERPRETACJA

  Specyficzne miejsce cz. w rzeczywistości kosmicznej wyjaśnia się albo w relacji do jego zachowań biol., psych., społ. lub kulturowych (A), albo w relacji do -> bytu, zwł. osobowego (B), a ponadto do -*• Boga (VI) jako do twórcy historii zbawienia (C).

  A. W ASPEKCIE SCJENTYSTYCZNO-KULTUROWYM — Koncepcje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /53 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOUCUN, Chowtsun

  Diecezja w Chinach (prow. Szantung) eryg. 11 IV 1946 jako sufr. Cinan z istniejącego od 18 V 1937 wikariatu apostolskiego.

  Zajmuje 5000 km2 i 1950 liczyła 3 min mieszk., w tym 29 411 katolików, 17 parafii, 12 księży diec. i 23 zak. oraz 25 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 301-306; A. Pucci, ECat III 1565; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK NOWY

  Człowiek odkupiony przez Jezusa Chrystusa, który jest protoplastą nowej ludzkości, w przeciwieństwie do Adama (II), ojca starej ludzkości.

  Znamienne dla NT jest ukazanie Jezusa jako tego, który w pełni czasu (Ga 4,4) przyszedł wypełnić Stare Przymierze (Mt 5,17). Będąc Początkiem i Końcem (Ap 22,13)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOUCZY, Chowchih

  Diecezja w Chinach (prow. Szen-si) eryg. 10 V 1951 jako sufr. Si-an z istniejącej od 17 VI 1932 prefektury apostolskiej.

  Zajmuje ok. 8000 km2 i 1948 liczyła 1 min mieszk., w tym 25000 katolików, 24 księży diec., 14 zakonników, 13 sióstr.

   

  AAS 43(1951) 712-714; A. Pucci, ECat III 1564-1565; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /ttt123 Dodano /03.08.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt

Do góry