Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Strachów

  Osada kultury zachodniej ceramiki linearnej (wstęgowej rytej), badana w okolicach Wrocławia. Odkryto w niej 10 długich domów, wraz z przyległymi obiektami gospodarczymi, odpowiadające późnej fazie tej kultury; datowane na okres 5 300-5 000 lat B.C. Ponadto odkryto ślady osad lendzielskich i kultury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabun (et-Tabun)

  Jaskinia w górach Karmel k. Hadery w Izraelu. Dostarczyła jednej z najdłuższych sekwencji stratygraficznych na Bliskim Wschodzie (miąższość osadów — 24,5 m).

  Spągowe warstwy odpowiadają odłupkowym przemysłom typu tajackiego (G), następnie kulturze gómoaszelskiej (F), aszelsko-jabrudzkiej, zwanej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stradonice

  Oppidum (osiedle o charakterze proto-miejskim) odkryte w miejs. Stradonice, ok. 30 km na pd. wschód od Pragi. Jeden z ważniejszych ośrodków celtyckich w Kotl. Czeskiej. Obejmuje ono obszar ok. 82 ha, pierwotnie otoczonych fortyfikacjami zbudowanymi z kamieni.

  Ze Stradonic pochodzą liczne znaleziska monet*...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taforalt

  Jaskinia we wsch. Maroku k. Oujda, w której odkryto długą sekwencję 18 poziomów kultury aterskiej (o wieku powyżej 35 tys. lat), a następnie kultury iberomauruzyjskiej. Warstwy późnopaleoli-tyczne zawierały ponad 180 pochówków ludzkich. Ponieważ najniższy poziom kulturowy (35) zawierał etap...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stranska Skala

  Stanowisko otwarte gómopałeo-lityczne na przedmieściach Brna (Czechy). Dolna warstwa kulturowa dostarczyła znalezisk kultury bohu-nickiej (datowanej na ok. 39-38 tys. lat temu), góina — z kultury oryniackiej, datowanej ok. 32 tys. lat temu. Sąsiednie stanowisko Stranska Skala IV, związane z kulturą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starćevo

  Eponimiczne stanowisko kultury Starćevo, położone kolo Panćeva w Serbii. W położonej na terasie rzeki osadzie odkryto wiele jam, których wzajemne relacje stratygraficzne pozwoliły wyróżnić cztery etapy rozwojowe tej kultury.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taima - Taima

  Otwarte stanowisko paleoindiań-skie k. Koro (prow. Falcon, Wenezuela). Odkryto w nim szczątki upolowanego mastodonta, w którego czaszce tkwiło ostrze liściowate typu El Jobo. Datowane pomiędzy 14-12 tys. lat temu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strettweg

  Miejscowość w Styrii na terenie Austrii, gdzie w 1851 r., w czasie orki wydobyto wiele przedmiotów brązowych. Pochodzą one z ciałopalnego kurhanu z konstrukcjami kamiennymi, wchodzącego w skład cmentarzyska z okresu HaC. Wśród wielu efektownych znalezisk (m.in. 4 misy brązowe, brązowa czara na nóżce...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stentinello

  Stanowisko eponimiczne kultury wczesnoneolitycznej w okolicy Syrakuz, na Sycylii (Wiochy). Charakteryzuje się ceramiką zdobioną odciskami (m.in. muszli Cardium), tworzącymi trójkąty i wstęgi, a także zdobioną trójbarwnymi malowanymi wzorami, m.in. przypominającymi płomienie wychodzące z dna naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Svodin

  Duża, wielofazowa osada kultury lendzielskiej w pd.-zach. Słowacji. Domy słupowe otaczały rondel (kolistą fortyfikację), którego wnętrze nie było zabudowane. Odkryto też kilkanaście grobów.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt

Do góry