Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PERSKIE BUNTY 521-519 p.n.e.

  Po objęciu perskiego tronu w czasie PERSKIEJ WOJ­NY DOMOWEJ 522-521 Dariusz I (558?--486) walczył jeszcze przez dwa lata o umoc­nienie władzy, w niektórych prowincjach napotykał pewien opór. Dariusz rozpoczął od pośpiesznego marszu na Medię, gdzie zwyciężył, kazał stracić pretendenta do tro­nu w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1500-1503

  Uzun Hasan (1420-1478), turkmeński przy­wódca, ustanowił w zachodniej Persji i Azer­bejdżanie krótkotrwałą dynastię. Dynastia ta wkrótce upadła i Azerbejdżan przeszedł w 1501 pod panowanie Safawidów. Turk-meńska dynastia Białych Owiec (Al Koyun-lu), pozostająca pod wpływem poglądów derwiszów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1722-1730

  W 1722 Afgańczycy podbili Persję (patrz afgańskie powstania 1709-1726), poddał im się szach Husejn z dynastii Safanidów (l 675?-1726). Jego syn Tahmasp (zm. 1739) zbiegł na północ do Chorasanu i ogłosił się szachem jako Tahmasp II. Zamieszanie i walki w Persji umożliwiły Turkom w la­tach 1723-1725...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1747-1760

  Śmierć wielkiego władcy Persji Nadir Sza­cha (1688-1747) zakończyła 11-letni okres dynastii Afszarów i przyczyniła się do przej­ściowego rozpadu perskiego imperium, któ­re podzielili między siebie dowódcy Nadira. W 1747 o władzę walczyło 6 rywali; w 1760 środkowa i południowa Persja znalazła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCY'EGO BUNT 1403

  Król Anglii Hen­ryk IV (1367-1413) był uzurpatorem, mimo to dopuszczał się obrazy baronów. Ród Per-cych, na którego czele stał hrabia Northum-berland, do 1402 popierał Henryka. W 1402 syn Northumberlanda, sir Henry Hotspur (Raptus) Percy (1366-1403) w bitwie pod Hamildon Hill (Anglicy odparli tam najazd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 1779-1794

  Po

  śmierci perskiego władcy Karima Chana (1705P-1770) z dynastii Zand wybuchły walki o władzę pomiędzy członkami tej dynastii. W 1785 szachem został Dżafar Chan. Głównym wrogiem dynastii Zandów był członek rywalizującego rodu Kadżarów (patrz perska wojna domowa 1747-1700). Aga Mohammad Chan (Achta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERONISTÓW POWSTANIA 1956-1957

  Po obaleniu Juana Domingo Perona (1895--1974), dyktatora Argentyny (patrz argen­tyński przewrót 1955), na czele tymczasowego rządu popieranego przez wojsko stanął najpierw generał Eduardo Lonardi (1896--1956), a potem generał Pedro Pablo Euge­nio Aramburu (1903-1970). Aramburu usu­nął Lonardiego podczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA REWOLUCJA 1906-1909

  Na po­czątku XX w. Persja przeżywała głęboki kryzys wewnętrzny; nieudolny szach był chory, gospodarce groziło załamanie na skutek spadku cen srebra i nie spłaconej jeszcze pożyczki rosyjskiej, a ponadto Persja stała się ofiarą handlowej rywalizacji między Rosją a Wielką Brytanią. Ulegając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA REWOLUCJA 1921

  W 1921 Persja była bliska upadku. Ahmad (1898-1930), ostatni szach z dynastii Kadżarów, był władcą słabym i skorumpowanym, gospo­darka państwa znajdowała się w złym stanie, była zdominowana przez Rosję i Wielką Brytanię, kierujące się własnymi interesami handlowymi i strategicznymi. Chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELOPONESKA WOJNA PIERWSZA 460-445 p.n.e.

  Ateński Związek Morski (inaczej symmachia delijska) (patrz grecko-perskie wojny) przekształcił się stopniowo w ateń­skie imperium morskie, na co niechętnie patrzyła Sparta i Korynt, dwa rywalizujące z Atenami greckie miasta-państwa. Ogar­nięta powstaniem helotów (patrz messeńska wojna trzecia ok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /6 977

  praca w formacie txt

Do góry