Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PERUWIAŃSKIE POWSTANIE 1948

  APRA

  - Amerykański Sojusz Ludowo-Rewolucyj-ny lub Partio Aprista - reformatorska partia polityczna założona i kierowana przez Vic-tora Raula Hayę de la Torre (1895-1979), przyczyniła się w 1945 do wyboru na pre­zydenta Peru Jose Luisa Bustamante y Ri-vero. Członkowie Apristy, którzy w wybo­rach uzyskali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1836-1838.

  Za namową Rosji władca perski Mohammad Szach (1810-1848) zdecydował się zaatako­wać Afganistan i w tym celu zgromadził wojska w Chorasanie. 23 listopada 1837 Persowie rozpoczęli oblężenie Heratu. Af-gańczycy wspomagani przez Anglików, któ­rzy dążyli do wyeliminowania wpływów Rosji na tym terenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1855-1857

  Traktat z Peszawaru z 1855 był oficjalnym potwierdzeniem pokoju i przyjaźni między Wielką Brytanią i Afganistanem i zakończył 12-letni okres działań wojennych. W tym samym roku Persowie wkroczyli do Afgani­stanu, by zdobyć Herat prośbę Afganistanu Wielka Brytania udzie­liła mu pomocy w walce z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1816.

  Przygo­towując się do najazdu na Afganistan i za­jęcia Heratu, miasta, do którego Persowie rościli sobie prawa, perskie wojska szacha Fatha Alego (1766-1834) wyruszyły do Ghorianu, perskiej twierdzy przygranicznej. Afgański zarządca Heratu przekupił Persów, obiecując im dużą sumę płatną w monetach z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKIE PODBOJE 519-509 p.n.e.

  Po

  umocnieniu władzy w Persji, król Dariusz I Wielki (558?-486) (patrz perskie bunty 521-519 p.n.e.) podjął wyprawy wojenne mające na celu ochronę granic i powiększenie impe­rium. Zaczął od zabezpieczenia granic, po­tem, według greckiego historyka Herodota (484?-425), wystąpił przeciw dokonującym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKI NAJAZD NA GRECJĘ 480-479 p.n.e

  Po klęsce Persów pod MARATONEM król Dariusz I (558P-486) zaczął zbierać armię i flotę, przygotowując się do najazdu na Grecję. Zmarł przed rozpoczęciem działań, a wyprawę poprowadził w 480 jego syn i następca, Kserkses I (519P-465). Persowie przeszli przez Macedonię, która była ich państwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKI NAJAZD NA INDIE MOGOŁÓW 1738-1739

  Przyczyną najazdu Nadir Sza­cha (1688-1747) z Persji na upadające im­perium Mogołów (Indie) była pomoc udzie­lona Afgańczykom przez cesarza z dynastii Mogołów w czasie PERSKO-AFGAŃSKIEJ WOJNY 1726-1738. Prowadząc 50 tysięcy żo nierzy Nadir zmusił Kabul do kapitulacji we wrześniu 1738 i ruszył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1726-1738

  Pod koniec AFGAŃSKICH POWSTAŃ 1709-1726 Afgańczycy opanowali niemal połowę Persji i zmusili do abdykacji szacha z dynastii Safawidów perskich, Husajna (l 675?-1726), na korzyść Aszrafa, Afgań-czyka z plemienia Gilzajów (zm. 1730). Nie koronowany szach z dynastii Safawidów, Tahmasp II (zm. 1739), polegał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKO-AFGAŃSKA WOJNA 1798.

  Anglicy nakłaniali szacha Persji, Fatha Alego (1766-1834), by wywarł presję na afgań­skiego króla Zamana (zm. 1801?) i odwiódł go od wyruszenia na Indie brytyjskie. Za-man, jeden z 22 potężnych braci Bara-kzajów (rządząca dynastia w Afganistanie), zaplanował zbrojny atak na Delhi i Ka­szmir i wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSKA WOJNA DOMOWA 522-521 p.n.e.

  Walki o władzę pomiędzy członkami per­skiej dynastii Achemenidów były częstym zjawiskiem. Król Kambyzes II (zm. 522), syn i następca Cyrusa II Wielkiego (600?--529) zamordował potajemnie swego brata Smerdisa (zm. ok. 525), by nie dzielić z nim władzy. Kambyzes wyprawił się na Egipt, pod Peluzjum (525)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt

Do góry