Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  POLSKO-SZWEDZKA WOJNA O INFLANTY PIERWSZA 1600-1611

  Walka między Pol­ską a Szwecją o Inflanty (Estonia i część Łotwy), po najeździe Szwedów na Inflanty i zdobyciu większej części tego terytorium, przerodziła się w 1600 w otwartą wojnę. Polskie wojska z powodzeniem broniły Rygi i rozpoczęły udany kontratak, wygrywając między innymi bitwy pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA WOJNA DOMOWA 1382-1384.

  W 1382 doszło do wojny domowej w Wiel­kopolsce między Grzymałami, zwolennika­mi dynastii węgierskiej, a Nałęczami - jej przeciwnikami. Po śmierci króla Polski Ludwika Węgierskiego (zm. 1382) Polacy powołali na tron najmłodszą córkę Ludwika, Jadwigę (1373-1386), pod warunkiem że poślubi ona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1484-1500.

  Za

  panowania króla Polski Kazimierza Jagiel-lończyka (1427-1492) między Polakami i Turkami doszło do walk w Mołdawii, która uznała zwierzchnictwo Polski. Flota turecka zdobyła Kiliję nad ujściem Dunaju i Akerman (Białogród) u ujścia Dniestru. Aby zlikwidować groźbę wiszącą nad pol­skim handlem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA WOJNA DOMOWA 1768-1773

  W 1768 powstał w Polsce związek polskiej szlachty i magnatów katolickich, znany jako konfederacja barska, którego celem było przeciwstawienie się wpływom Rosji i jej żądaniu równych praw politycznych i reli­gijnych dla protestantów i wyznawców pra­wosławia. Konfederacja, popierana energicz­nie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1614-1621

  W odwecie za podżeganie przez Polskę do powstań w zajmowanej przez Turków Moł­dawii i Wołoszczyźnie Turcy sprzymierzeni z Tatarami dokonywali krwawych napadów na Ukrainę. Hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620) wyruszył z 10-tysięcznym woj­skiem do Mołdawii i z pomocą Kozaków i Mołdawian pokonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA WOJNA SUKCESYJNA 1733-1738

  Po śmierci króla Polski Augusta II (1670-1733) o tron polski ponownie zaczął ubiegać się Stanisław Leszczyński (1677--1766), teść króla Francji Ludwika XV (1710-1774), który uzyskał poparcie Fran­cji, Hiszpanii i Sardynii (patrz północna wojna druga, czyli wielka 1700-1721). Po­parła go większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKO-TURECKA WOJNA 1671-1677

  ROSYJSKO-POLSKIEJ WOJNIE 1658--1667 Kozacy sprzymierzeni z Turkami i Tatarami nie chcieli uznać władzy polskiej w zachodniej Ukrainie i dokonywali krwa­wych napadów na te tereny. Polacy pod wodzą Jana Sobieskiego (1624-1696) roz­proszyli wojowniczych Kozaków, musieli jednak wycofać się po najeździe na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKIE POWSTANIE 1715-1717.

  Gdy Au­gust II (1670-1733) odzyskał polski tron (patrz północna wojna druga, czyli wiel-kai 700-1721), zakwaterował w Polsce saskie wojska. Złodziejstwa i zniszczenia powodo­wane przez żołnierzy wzbudziły oburzenie mieszkańców. W rezultacie szlachta polska przy pełnym poparciu magnaterii wznieciła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POITIERS, BITWA POD POITIERS 732

  W czasie pierwszej wojny FRANKÓW Z MAURAMI, Maurowie (mu­zułmanie hiszpańscy) pod wodzą Abd ar--Rahmana (zm. 732) wdarli się daleko w głąb królestwa Akwitanii. Eudo (Eudes) (665-735), król Akwitanii, nie zdołał ich powstrzymać i poprosił o pomoc Karola (688P-741), majordoma frankońskiego (patrz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIĘĆ MIAR RYŻU 190-215

  W czasie buntu chłopów chińskich w prowincjach Szantung i Szansi (patrz żółtych turbanów powsta­nie i84-ok. 204) wybuchły również zamieszki w regionie położonym bardziej na południe, w środkowych Chinach, gdzie od początku II w. miała swą siedzibę niewielka grupa wyznawców taoizmu. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt

Do góry