Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tradycja kulturowa

  W archeologii: ciąg kultur (lub przemysłów) tworzących sekwencję czasową powiązaną wspólnotą podstawowych elementów gospodarki, kultury materialnej i symbolicznej. W kategoriach kultury „żywej” tradycja kulturowa odpowiada międzypokoleniowej więzi związanej z przekazywaniem określonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ti - n - Torha

  Kompleks nawisów skalnych w górach Tadrart Acacus, w pd. Libii. W stanowisku wschodnim (określanym jako „Two Caves”) ceramika typu saharo--sudańskiego występuje z przemysłami typu epipa-leolitycznego z okresu 9 000-8 000 lat temu. Ludność polowała wówczas na owce berbeiyjskie, gazele i zające.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traian (Dealul Fintinilor)

  Wielowarstwowe stanowisko neolitu i eneolitu, położone na terasie rzeki Prut, w okolicach Piatra Neamt w Rumunii.

  Jest podstawą podziału chronologicznego neolitu rumuńskiej Mołdawii. W warstwach tego stanowiska występuje najpierw kultura ceramiki wstęgowej rytej, następnie Precucuteni i Cucuteni AB...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiszadob

  Stanowisko eponimiczne grupy Tiszadob-Kapusany (Węgry), późnej kultuiy wschodniej ceramiki linearnej. Drugie stanowisko tej grupy położone jest k. Preśova we wsch. Słowacji. Grupa ta odegrała istotną rolę w genezie kultury bukowogórskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trundholm

  Torfowisko w pn.-zach. Zelandii, na którym w 1902 r., odkryto przypadkowo w czasie orki elementy składowe, zdeponowanego w postaci uszkodzonej, brązowego wózka kultowego, datowanego na II okres epoki brązu wg. O. Monteliusa. Tworzy go sześciokołowe podwozie o dł. 60 cm, na którym z przodu zamocowana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiszapolgar (Basatanya)

  Cmentarzysko eponi-miczne kultury tiszapolgarskiej w eneolicie w dorzeczu Cisy (Węgry). Złożone z ponad 160 grobów szkieletowych, wyposażonych w ceramikę, wyroby kamienne i miedziane.

  Kultura ta występuje też we wsch. Słowacji (Tibava, Vel’kś Raśkovce) i znana jest głównie z cmentarzysk. Związane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Telermachay

  Stanowisko jaskiniowe na wysokim płaskowyżu Junin (ok. 4 400 m n.p.m.) k. San Pedro de Cajas (Peru).

  Sekwencja tego stanowiska ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia początków udomowienia guanaco i wigonii: w warstwach datowanych na ok. 9 000-6 800 lat temu występują wyłącznie dowody polowań na te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tartaria

  Tell położony w Transylwanii k. Cluj (Rumunia); odkryto w nim warstwy kultury winczańskiej, Petresti i Cotofeni.

  Najlepiej poznano zawartość jamy łączonej z późną kulturą winczańską, która zawierała figurki terakotowe i alabastrowe, bransolety z muszli Spondylus, przedmioty w kształcie kotwicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Talayotes

  Specyficzne typy budowli megalitycznych występujące na Balearach, a przede wszystkim na Majorce.

  Istotną rolę na początku rozwoju talayotes odgrywała kultura pucharów lejkowatych z wybrzeża Hiszpanii, później w epoce brązu następuje izolacja Balearów i rozwój specyficznych form architektury i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szeleta

  Stanowisko jaskiniowe w G. Bukowych k. Lillafured (Węgry). Dolna warstwa zawierała znaleziska z wczesnej fazy kultury szeleckiej, datowane na ponad 40 tys. lat temu, oddzielone warstwami sterylnymi (być może ze śladami przejściowego pobytu grupy ludności oryniackiej), od warstwy górnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt

Do góry