Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RADlPUTÓW POWSTANIE PRZECIW AU-RANGZEBOWI 1679-1709

  Prawowierny muzuimanin, indyjski cesarz z dynastii Mogołów Aurangzeb (1618-1707), który przyjął tytuł Alamgir (Zdobywca świata), postanowił podnieść godność islamu przez poniżenie hindusów (wyznawców hinduiz­mu) i ich władców. W 1678 pojmował małoletniego radżputańskiego następcę tro­nu Marwaru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPUBLIKA Z NIEDŹWIEDZIEM NA SZTAN­DARZE, POWSTANIE W KALIFORNII 1846

  Po wybuchu MEKSYKAŃSKIEJ WOJNY 1846-1847, amerykańscy osadnicy w Kali­fornii pod wodzą kapitana C. Fremonta (1813-1890) wypędzili władze meksykań­skie i 14 czerwca 1846 ustanowili niepod­ległe państwo pod nazwą Republika z Nie­dźwiedziem na Sztandarze. W lipcu amery­kańska eskadra pod dowództwem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASZTRAKUTÓW l ĆOLÓW WOJNA ok. 940-972.

  W czasie pierwszej wojny ĆA-LUKJÓWI RASZTRAKUTÓW w Indiach Rasztrakutowie, dawni wasale Ćalukjów, mieli okazję do powiększenia terytoriów przez przyłączenie do nich Malwy, króles­twa położonego na północ od rzeki Nar-mady, a za panowania króla Kryszny III (wzmian. 939-968) - do zdobycia dawnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RIELA POWSTANIE PIERWSZE 1869-1870

  Kiedy w 1869 Kompania Zatoki Hudsońskiej przekazała rządowi kanadyjskiemu posiadane przez nią obszary w obecnej południowej Manitobie, francusko-kanadyjscy potomkowie Indian obawiali się, że mogą utracić swoje tradycyj­ne prawa do osiedlania się w dolinie rzeki Red. Louis Riel (1844-1885), Metys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUEBLO POWSTANIE 1680

  Pod koniec XVI w. Hiszpanie zaczęli posyłać misjo­narzy katolickich do wiosek indiańskich na terenie obecnego Meksyku, gdzie mie­szkały wówczas różne plemiona Indian, którym Hiszpanie nadali wspólną nazwę Pueblo. Indianie szybko podporządkowali się kolonizatorom, ale z biegiem czasu niszczenie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁNOCNOAFRYKAŃSKIE KAMPANIE 1940--1943

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY II głównym celem państw Osi w Afryce Pół­nocnej było zdobycie Kanału Sueskiego, a tym samym osiągnięcie panowania na Morzu Śródziemnym; dlatego też alianci starali się utrzymać te strategicznie ważne ttereny. Większość walk toczyła się wzdłuż wybrzeży Libii i Egiptu;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO WOJNA 1808--1814

  Napoleon (1760-1821) zawsze na­potykał kłopoty na Półwyspie Iberyjskim, nawet przed podjęciem przez Austrię próby uniezależnienia się w czasie NAPOLEOŃ­SKICH WOJEN - kłopoty te skończyły się dopiero z końcem jego panowania. Gdy Portugalia, sojusznik Wielkiej Brytanii, nie chciała uczestniczyć w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACERIA 1440

  Pięciomiesięczny bunt francuskich książąt i magnatów wybuchł po podobnym powstaniu w Pradze (stąd nazwa) i pozostałej części Czech. STULETNIA WOJNA obniżyła autorytet francuskiego monarchy, a przydała potęgi możnowład-com, którzy niekiedy osiągali całkowitą niezależność. Karol, chcąc...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-1831

  Potrzecim rozbiorze Polski (patrz insurekcja kościuszkowska 1794) działania administ­racji rosyjskiej sprawującej rządy w Polsce

  upokorzenia i pozbawianie praw i swobód

  oburzały polskich poddanych i budziływ nich pragnienie walki o niepodległość.Polscy żołnierze zawiązali tajny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCHOWY SPISEK 1605

  Tajne działania podejmowane przez kraje katolickie w celu obalenia władz w Anglii (inicjowane zwykle przez Hiszpanię) stały się również bodźcem do zawiązania spisku w kraju; uczestnicy konspiracji zamierzali wysadzić parlament i zabić króla Jakuba I (1566-1625) w dniu 5 listopada 1605 (ustalony termin...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /opek Dodano /03.08.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt

Do góry