Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1919-1920

  Po wycofaniu się zgodnie z warunkami rozejmu z 1918 (patrz światowa wojna i 1914-1918) wojsk niemieckich z Polski, w lu­tym 1919 na polskie terytoria nad Bugiem wkroczyły wojska Rosji Radzieckiej. W od­powiedzi wojska polskie, dowodzone przez Józefa Piłsudskiego (1867-1935), zepchnęły wojska przeciwnika nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1590--1595.

  Car rosyjski Fiodor I (1557-1598) pragnął zdobyć należącą do Szwedów pół­nocną część Estonii oraz jej największe miasto, Rewel (Tallin). Armia rosyjska wy­ruszyła na zachód w kierunku Narwy, nie­daleko której na początku 1590 zwyciężyła około 20-tysięczną armię szwedzką. Ob­legając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-SZWEDZKA WOJNA 1613--1617

  W latach 1610-1611 Szwedzi zajęli rosyjskie pobrzeże Zatoki Fińskiej i Nowo­gród. W 1613 po wyborze na cara Michała Romanowa (1596-1645) Rosjanie podjęli wyprawę na Nowogród, ale zostali pobici pod Bronnicami (24 lipca 1614). W 1615 król Szwecji Gustaw II Adolf (1594-1645) obiegł Psków, potężną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-POLSKA WOJNA 1609-1618

  Korzystając z zamętu w Rosji w okresie SMUTY i mając nadzieję na zdobycie moskiewskiego tronu, król Polski Zygmunt III Waza (1566-1632) najechał Rosję i obiegł Smoleńsk w 1609. Wezwał wszystkich Po­laków na Rusi do udzielenia mu pomocy. Posłowie bojarscy zawarli w lutym 1610 w obozie pod Smoleńskiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  rosyjsko-japońska wojna 1904-1905

  W 1903 rząd japoński zaproponował rządo­wi rosyjskiemu, aby wzajemnie uznać inte­resy i przywileje ekonomiczne obu stron w Mandżurii i Korei. Poprzednio Japonia rozbudowała swoją flotę i armię. Rosjanie przedłużali rokowania, aż w końcu 6 lutego 1904 zniecierpliwiony ambasador japoński przerwał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1722-1723

  Druga, czyli Wielka PÓŁNOCNA WOJNA bardzo wyczerpała siły Rosji, mimo to car Piotr I Wielki (1672-1725), obawiając się, że Turcja opanuje perskie nabrzeża Morza Kaspijskiego, rozpoczął wojnę z Persją, osłabioną powstaniami w Afganistanie.

  Woj­ska rosyjskie bez większego wysifku zdobyły miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1804-1813

  Po przyłączeniu do Rosji kaukaskich regionów pozostających do tej pory pod zwierzchnic­twem Persji, Gruzji (1800) i Karabachu ugrupowania przeciwne aneksji stawiły opór i zwróciły się o pomoc do Persji. Wojska rosyjskie obiegły Erewan w 1804, ale nadej­ście posiłków perskich pod wodzą szacha Fatha Alego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1825-1828

  Dwuznaczność traktatu zawartego w Giuli­stanie z 1813 (patrz rosyjsko-perska wojna 1804-1813) i pośpiech, z jakim Rosja wcielała nowo pozyskane terytoria, skłoniły Persję w 1825 do złamania traktatu i podjęcia próby odzyskania Gruzji. W bitwie pod Gandżą, 26 września 1826, kawaleria perska przerażona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-PERSKA WOJNA 1911

  Po PER­SKIEJ REWOLUCJI 1906-1909 Rosja wy­słała wojska do Kazwinu dla ochrony swo­ich interesów. Następnie nie zgodziła się na wycofanie wojsk, pogwałcając tym samym porozumienie angielsko-rosyjskie z 1907. Amerykanin, William Morgan Shuster (1877-1960), zatrudniony w Persji jako naczelny skarbnik dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1787-1792

  Do wznowienia wojny prowa­dzonej przez Katarzynę (krążyły pogłoski, że caryca pragnie podbić tureckie imperium) przyczyniło się wcielenie do Rosji Krymu (1783), objęcie przez Rosję protektoratu nad Gruzją, a także tureckie próby wywołania powstania tatarskiego. Rosja podjęła wojnę w przymierzu z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt

Do góry