Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 235-268.

  La­ta 235-268 były dla rozległego cesarstwa rzymskiego czasem nieustającej niemal anar­chii i wojny domowej, w którym rozliczni rywale walczyli o tytuł „augusta" (cesarza) oraz o władzę (patrz rzymska wojna domo­wa 238). Korupcja, nieustanne intrygi, poda­tki, konfiskaty majątku i 15 lat trwająca zaraza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z ALEMANAMI 271

  Ale-manowie, lud pochodzenia germańskiego, ruszyli na zachód pragnąc zająć obszar zwany przez Rzymian Agri Decumates, obecnie Badenia-Wirtembergia w Niem­czech. Około 270 Alemanowie rozpoczęli najazd na północną Italię. Cesarz rzymski Aurelian (212P-275) ruszył pośpiesznie z wojskiem na północ, do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z PARTAMI 55-33 p.n.e.

  Partia, starożytne państwo położone na te­renach należących obecnie do Iranu, do 65 utrzymywało przyjacielskie stosunki z Rzy­mem. Krassus (l 15-53), który pragnął sławy i łupów wojennych, postanowił podbić Mezopotamię należącą do Partii. W 53 wkro­czył na jej teren na czele 35-tysięcznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN WOJNA Z PARTAMI 56-63 n.e.

  Wologezes I (wzmian. 51-77), który został królem Partów w 51, po zamordowaniu marionetkowego króla Armenii z ramienia Rzymu, osadził na armeńskim tronie brata Tiridatesa (zm. 73?). Niezadowolony z tego cesarz rzymski Neron (37-68) wyprawił do Azji Mniejszej swego wodza, Korbulona (zm. 57), by przywrócił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSYJSKO-TURECKA WOJNA 1877-1878

  Rosja udzielała pomocy powstańcom serbs­kim (patrz serbsko-turecka wojna 1876--1877). Mimo to w Serbii nadal sprawowało władzę imperium osmańskie, które uciskało wyznawców prawosławia. Gdy Turcy nie zgodzili się na wprowadzenie reform, Rosja przystępując do kierowanego przez nią po­tężnego ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSKO-SZWEDZKA WOJNA 1240-1242

  Szwecja, Dania i Litwa miały nadzieję, że skorzystają z zamieszania powstałego po najeździe Mongołów (patrz mongołów na­jazd na Ruś drugi 1235-1240), żeby zdobyć nowe terytoria. Popierany przez papieża Grzegorza IX (l 147?-1241) szwedzki wódz i mąż stanu, Birger (zm. 1266), podjął wyprawę na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUANDYJSKA WOJNA DOMOWA 1959--1944

  Po ŚWIATOWEJ WOJNIE II Ruanda, dawna kolonia niemiecka w wschod­niej Afryce, została oddana pod administra­cję Belgii jako terytorium powiernicze Or­ganizacji Narodów Zjednoczonych Ruan-da-Urundi. Kraj ten od dawna był zdomino­wany przez lud Tutsi (inaczej Watussi lub Tusi), choć stanowił on tylko 15%...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYCERZY POWSTANIE 1522-1523

  Luterań-ska reformacja w Niemczech charakteryzo­wała się nasileniem ruchów społecznych, których celem było najczęściej ograniczenie władzy szlachty i Kościoła. W 1522 Franz von Sickingen (1481-1523) i Ulrych von Hutten (1488-1523), dwaj cesarscy (wolni) rycerze i rzecznicy reformacji, zainicjowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH 26 LIPCA 1953, WALKA Z DYKTA­TURĄ BATISTY

  Mianem tym określa się ruch partyzancki i wezwanie, którym Fidel Castro (ur. 1926) starał się zachęcić mie­szkańców Kuby do walki z dyktaturą Ful-gencia Batisty y Zaldivara (1901-1973). „26 lipca 1953" upamiętnia dzień, w któ­rym Castro na czele około 200 młodych powstańców kubańskich zaatakował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMIAN l GOTÓW WOJNA PIERWSZA 249-252

  Goci, wojowniczy lud germański, zaczęli od III w. zagrażać granicom rzym­skiego imperium (później podzielili się na Ostrogotów [wschodni Goci] i Wizygotów [zachodni Goci]; nazwy obu grup pochodzą od regionów ich zamieszkania). W 250 Goci przekroczyli Dunaj i ruszyli na południe do Dolnej Mezji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /5 112

  praca w formacie txt

Do góry