Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZYŚCIEC

  Przejściowy proces doskonalenia się człowieka po śmierci wtedy, gdy stan łaski umożliwia mu -»• zbawienie, lecz spowodowane grzechem skutki (wina i kara) są przeszkodą do pełnego zjednoczenia z Bogiem.

  Doktryna o cz. kształtowała się pod wpływem teol. interpretacji eschatycznego stanu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ

  Wstrzymywanie się od pożycia seksualnego poza małżeństwem (często utożsamiane z dziewictwem lub z -> celibatem) albo we wdowieństwie oraz korzystanie z niego zgodnie z mor. -> powinnością; należy do dziedziny -» seksualnej moralności i różni się od -> czystości kultycznej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Chociaż w Piśmie św. brak wyraźnej doktryny o cz., to tekst 2 Mch 12,43-46 suponuje możliwość odpuszczenia grzechów po śmierci i celowość przebłagalnych ofiar za tych, którzy „pobożnie zasnęli", mimo że zgrzeszyli, zatrzymując przy sobie amulety (Pwt 7,25-26); ich stan bowiem nie jest ani...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /14 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  Zachowywanie cz. uzależnione jest od różnych poglądów religijno-kulturowych.

  U ludów pierwotnych z racji prokreacyjnych cz. przedmałżeńska i pozamałż. nie zawsze była zachowywana. Niektóre ludy Azji i Oceanii dopuszczały pożycie seksualne przedmałż., co w wypadku zapłodnienia zmuszało partnerów do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Poglądy na istotę cz. kształtowały się przeważnie pod wpływem reakcji teologów na doktrynę katolicką.

  Kościół prawosł. (w dokumentach, zwł. z XVHI i XIX w.) uczył, że kat. nauka o cz. nie ma podstaw w tekstach Pisma św. ani ojców Kościoła i dlatego (przynajmniej w jej późniejszym rozwoju) obca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /6 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  Ponieważ pod względem prawnym wszystkie akty seksualne człowieka jako zbliżające go do życio-twórczych i życiodajnych mocy Boga zostały w ST zrównane tą samą sankcją utraty czystości kultycznej (Kpł 15,18), dlatego analiza doktryny o cz., dokonywana wyłącznie na podstawie wieloznacznej terminologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYN LUDZKI

  Uzewnętrzniony przejaw osobowego (rozumnego i dobrowolnego) działania -» człowieka (II B, C), dążącego do osiągnięcia zamierzonego -> celu; różni się od -+ aktu ludzkiego (II-IV), który stanowi jego podłoże genetyczne.

  1. W aspekcie socjoetycznym — Cz.l. ujęty w kategoriach socjol. występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚCI PRAWNE

  Działania prawne, świadome działania osoby fiz. lub prawnej (posiadającej -*• zdolność prawną i -*• zdolność do czynności prawnych) prowadzące do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego (np. zawarcie -*• umowy, sporządzenie -»• testamentu, spłata -> długu). Instytucja cz.p. wywodzi się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYFENG, Chihfeng

  Diecezja w pn. Chinach (Mongolia Wewn.) sufr. Szenjangu (od 1955 Mukden); eryg. 21 IV 1949 z prefektury apost. istniejącej od 21 1 1932.

  Zajmuje 75 087 km2 i 1950 liczyła 798 000 mieszk., w tym 29 528 katolików, 34 księży diec. i 4 zak., 3 zakonników, 98 sióstr.

   

  AAS 24(1932) 265-266, 41 (1949) 531-533; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 238

  Cesarz Gajusz Juliusz Werusa Maksymin Trak (173-238), krzepki mieszkaniec Tracji, przez większą część swego panowania (od 235) prowadził wojnę z Germanami. Zbun­towane wojska rzymskie w prowincji Afryki Północnej wybrały na cesarza w 238 pod­starzałego Gordiana I (158-238). Wspólnie z nim panował jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt

Do góry