Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 387-388

  W 375 imperium rzymskim rządziło trzech augustów (cesarzy): Gracjan (359-383) na zachodzie, jego przyrodni brat Walentynian II (373-392) w Italii, Ilirii (Bałkany) i Af­ryce, a ich wuj Walens (328P-378) na Wschodzie. W 378 Walens poległ w bitwie z Wizygotami pod Adrianopolem (Edirne) (patrz rzymian i gotów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 394

  Arbogast (zm. 394), z plemienia Franków, osiągnął znaczną pozycję jako wódz w służbie Rzy­mian. Zwyciężał Germanów w Galii oraz na terenach wzdłuż granicy cesarstwa rzym­skiego na Renie (388-389). Zapewne to on zaaranżował zabójstwo Walentyniana II (372-392), cesarza rzymskiego na Zacho­dzie, po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA WIELKA 49-44 p.n.e.

  Podbój Galii (patrz galijskie wojny) przyniósł Juliuszowi Cezarowi (100-44) sła­wę; senat rzymski obawiał się popularności Cezara, a także jego legionów. Rywal Cezara, Pompejusz Wielki (106-48), popierał senat i jego decyzję nakazującą Cezarowi złożenie dowództwa w Galii. Cezar nie posłuchał senatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKA WOJNA DOMOWA 350-351

  Po śmierci cesarza rzymskiego Konstantyna I Wielkiego cesarstwo rzymskie zostało po­dzielone między jego trzech synów; Kon­stantyn II (317P-340) otrzymał Galię (Fran­cję), Hiszpanię i Brytanię, Konstancjusz (317-361) - Azję Mniejszą, Egipt i Syrię, Konstans (323P-350) - Italię i Ilirię (Pół­wysep...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - IKONOGRAFIA

  Przedstawienia cz. wystąpiły w XIV, a upowszechniły się w XV i XVI w., punkt szczytowy zaś osiągnęły w XVIII w. Tematykę cz. ujmowano w 2-strefowe kompozycje, ukazujące w partii dolnej cierpienia dusz poddanych oczyszczeniu, w górnej — źródło wyzwalającej je łaski, pośrodku zaś jako łącznik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /5 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - DOKTRYNA MORALNA

  Cz., będąca czasowym wstrzymaniem się od wszelkich aktów płciowych lub powściągliwością w korzystaniu z uprawnień małż., wypływać może z właściwego lub niewłaściwego rozumienia płciowości ludzkiej.

  Cz. jest wówczas zaprzeczeniem praw natury ludzkiej (która z woli Boga ma charakter płciowy, Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ - WYCHOWANIE

  Do cz. jest składnikiem chrześcijańskiego -* wychowania ludzkiej -»• osobowości w zakresie sfery seksualnej (->• seksualna moralność) i jej pochodnych elementów (relacje interpersonalne); wchodzi w skład -+ internalizacji systemu wartości oraz rozwoju -> dojrzałości osobowości, -»• emocji.

  W wychowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /8 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ

  Zorganizowany układ zachowań się (reakcji) człowieka, zwierzęcia, maszyny, ukierunkowany na realizowanie określonego -»• celu, pełniący u istot żywych funkcje adaptacyjne; termin cz. używany jest najczęściej w psychologii, socjologii (-»• interakcja społeczna), cybernetyce i in. naukach behawioralnych;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTOŚĆ KULTYCZNA

  Stan czystości wymagany do uczestnictwa w rei. kulcie razem z całą społecznością, wspólny wszystkim staroż. religiom, a wyeksponowany w ST; często utracony bez winy mor., mógł być odzyskany przez rytualne -*• oczyszczenie, połączone nieraz z -> ablucją (i); w niektórych przypadkach pokrywa się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYSTA TEORIA

  Termin określający teorie abstrahujące od doświadczenia zmysłowego (-» aprioryzm), rozumowania dedukcyjnego, wnioskowania indukcyjnego, praktycznych aplikacji lub mor. norm oraz zasad in. dyscyplin naukowych.

  Cz.t. zastosowana została w ekonomice przez L. Walrasa, posługującego się wyłącznie metodami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt

Do góry