Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Venosa

  Kompleks otwartych stanowisk archeologicznych w rejonie Basilicata (Włochy Pd.). Rozpoczyna się przemysłami odłupkowymi z narzędziami oto-czakowymi, datowanymi na ok. 640-620 tys. lat temu. W młodszych osadach serii rzeczno-jeziomych występują przemysły aszelskie wraz ze szczątkami fauny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldalgesheim

  Celtycki grób „książęcy” odkryty w miejs. Waldalgesheim, nad dolnym biegiem rz. Nahe (Nadrenia-Palatynat), datowany na początki drugiej poł. IV w. p.n.e. Pod kurhanem znajdowała się drewniana, otoczona kamieniami komora grobowa o wymiarach ok. 4 x 5 m, w której obok nie spalonych szczątków ludzkich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vertesszollos

  Stanowisko archeologiczne w trawertynach, położone na pn. zachód od Budapesztu; datowane na ok. 350 tys. lat temu. Na kilku poziomach odkryto drobny przemysł odłupkowy z małymi otoczakami z jednostronnym ostrzem, obok fauny i szczątków kostnych Homo erectus. Poziomy archeologiczne są dobrze zachowane, ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tuc d’Audoubert / Trois Freres / Enlene

  Zespół głębokich jaskiń z zabytkami sztuki magdaleńskiej w dolinie Volp k. Montesquieux-Avantes w dep. Arifege (Francja).

  W kompleksie tym grota Enlene dostarczyła śladów osadnictwa z okresu środkowomagdaleńskiego i późnomagdaleńskiego (14-11 tys. lat temu) w postaci dobrze zachowanych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlapacoya

  Stanowisko paleoindiańskie na brzegach jez. Chalco w środk. Meksyku. Odkryto w nim odłupkowe i wiórowe wyroby z kwarcytu oraz obsydianu, towarzyszące ogniskom i nagromadzeniom kości jeleniowatych; datowane na ok. 24-21 tys. lat temu. Znaleziono również ostrza liściowate z okresu ok. 15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tell

  W archeologii: termin arabski na oznaczenie pagórka utworzonego z nawarstwionych szczątków prehistorycznych lub historycznych osad ludzkich. Telle powstawały w określonych warunkach środowiskowych, w których szczątki glinianych budowli nie ulegały rozmyciu przez deszcze lub zniszczeniu przez wiatry...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torre in Pietra

  Stanowisko archeologiczne odkryte w osadach rzecznych i laguny morskiej w okolicach Rzymu; obejmuje sekwencję warstw kulturowych od ok. 430 tys. do ok. 100 tys. lat temu. Sekwencję rozpoczynają przemysły aszelskie z wydłużonymi, migdałowatymi pięściakami wraz z narzędziami otoczakowymi i odłupkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temnata

  Jaskiniowe stanowisko paleolityczne k. Karlukowa, w pn. Bułgarii. Polsko-bułgarsko-francu-skie badania w latach 80. odkryły sekwencję warstw środkowopaleolitycznych, datowanych na okres 180-67 tys. lat temu, oraz kulturę przejściową związaną z ewolucją technologii lewaluaskiej w gómopaleoli-tyczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tournay

  Miasto w pd.-zach. Belgii, w którym w 1653 r. odkryto grób frankońskiego władcy Childe-ryka, zmarłego w 481-482 r., ojca twórcy potęgi państwa merowińskiego — Chlodwiga. Dokładne określenie czyje szczątki pochowano w omawianym grobie, było możliwe dzięki znalezisku pierścienia odkrytego wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teśetice

  Wielki kompleks osad neolitycznych na pd. Morawach k. Znojma (Czechy). Kolista fortyfikacja złożona z dwu koncentrycznych fos i palisad o średnicy ok. 55-60 m. W otoczeniu liczne jamy, zawierające materiał wczesnej fazy kultury lendzielskiej (morawskiej ceramiki malowanej) i kultury ceramiki wstęgowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt

Do góry