Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZYTELNICTWO RELIGIJNE

  Formy społecznego procesu czytelnictwa organizowane i kierowane przez instytucje kośc. (także bliskie im świeckie), mające na celu kształtowanie intelektualnej i mor. postawy rei. i kulturalnej, a także działalność zmierzająca do zwiększenia ich efektywności (m.in. badanie zainteresowań czytelniczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /28 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIELE ZACHODNIM

  Cz.l. obejmują fragmenty Pisma Św., czytane we mszy (mszalne) i podczas sprawowania in. sakramentów (czytania w liturgii sakramentów), jak też fragmenty Pisma Św., dzieł ojców Kościoła, żywotów świętych, a także niektórych -> aktów Stolicy Apostolskiej oraz akt soborów i synodów, czytane w oficjum godzin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /11 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

  Cz.l. obejmują fragmenty Pisma Św., czytane podczas sprawowania eucharystii, in. sakramentów i obrzędów kośc, oraz fragmenty Pisma św. i żywotów świętych ( -*• synaksarium), czytane w oficjum godzin kanonicznych.

  1. W liturgii eucharystycznej dobór i liczba cz.l. uwarunkowane były związkami Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  Cz.l. obejmują fragmenty (perykopy) Pisma Św., czytane podczas nabożeństw z komunią lub nabożeństw kazalnych (czytania nabożeństwowe) oraz podczas udzielania sakramentów i sprawowania obrzędów kośc. (czytania obrzędowe).

  1. Czytania podczas nabożeństw — W Kościele lute-rańskim przyjęto za M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 572-591

  Zbli­żenie Bizancjum z Turkami, wrogami Pe­rsów doprowadziło do wojny. Król Persji z dynastii Sasanidów Chosroes I (zm. 579) najechał rzymską część Armenii i zdobył twierdzę Dara nad Eufratem. Gorzej po­wiodło mu się w Mezopotamii. W 575 bizantyjski wódz Justynian odniósł zwy­cięstwo pod Mekitene. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 282-283

  W 282 nowy cesarz rzymski Marek Aure­liusz Karus (223P-283) wraz z młodszym synem Markiem Aureliuszem Numerianu-sem (zm. 284) objęli dowództwo nad wy­prawą przeciw Persom, którymi dowodził król Bahram I (zm. 276). Rzymianie odnieśli sukces; odbili górną Mezopotamię i zdobyli Ktezyfont, stolicę Persji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMU SPUSTOSZENIE PRZEZ CELTÓW 390 p.n.e.

  Celtowie (inaczej Galowie) przeszli przez Alpy i wtargnęli do Italii północnej; w 396 zajęli miasto Melpum (Mediolan), ruszyli dalej na południe, do środkowej Etrurii, około 391 obiegli etruskie miasto Clusium (Chiusi). Na wezwania Clusium

  pomoc z Rzymu przybyła misja pokojowa,która bezskutecznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-PERSKA WOJNA 295-297

  Nar-ses (zm. ok. 302), król Persji z dynastii Sasanidów, najechał rzymską Mezopotamię i podporządkował sobie Armenię. Rzymski cezar na wschodzie, Galeriusz (zm. 311), wyruszył przeciw Persom ze stosunkowo niewielką armią; odniósł zwycięstwa w kilku potyczkach w Mezopotamii, ale poniósł druzgocącą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKO-ARMEŃSKA WOJNA 72-66 p.n.e.

  Król Fontu, Mitrydates VI Eupator, zwany Wielkim (ok. 132-63), pokonany przez Rzymian pod dowództwem Lucjusza Licyniusza Lukullusa (110?-56) w trzeciej wojnie MITRYDATESA, znalazł schronie­nie u swego zięcia, króla Armenii Tigranesa I Wielkiego (140?-56), który nie zgodził się na wydanie Mitrydatesa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMU SPUSTOSZENIE PRZEZ MUZUŁMA­NÓW 846

  Na początku IX w. Morze Śród­ziemne opanowali muzułmańscy piraci z Hi­szpanii. W 831 zdobyli Palermo na Sycylii, założyli małe państwa muzułmańskie w Ta-rencie i Bari na południowym wybrzeżu Italii (840) i z tych siedzib siali terror na Morzu Adriatyckim i Tyrreńskim, zapusz­czając się często i w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /maupa Dodano /03.08.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt

Do góry