Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ĆWICZENIA DUCHOWNE IGNACEGO LOYOLI

  Klasyczne dzieło religijnej duchowości chrześcijańskiej, zawierające sposoby odprawiania rachunku sumienia, -» rozmyślania oraz in. praktyk podczas rekolekcji, mających na celu rozwój -»> doskonałości (TH) u człowieka.

  1. Geneza — Myśl napisania Ć.d. powziął Ignacy podczas pobytu w Manresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /10 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ĆWIERZOWICZ, Czwyczewicz FRANCISZEK ANTONI ks.

  ur. prawdopodobnie 1738, zm. 9 VIII 1799, Prawnik kanonista.

  Na Akademii Krak. zdobył 1750 stopień bakałarza, a 1751 mgra filozofii, po czym wykładał jako extraneus (nie należący do wydz. filozofii); 1755-61 uczył gramatyki, poetyki, retoryki i dialektyki w Szkole Nowodworskiego w Krakowie;

  1761 przyjęto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻEWSKI JÓZEF

  ur. 25 XII 1857 w Widlicach (k. Tczewa), zm. 21 X 1935 w Gdańsku, Działacz społ. i narodowy.

  Po ukończeniu progimnazjum w Pelplinie rozpoczął działalność patriotyczną wśród ludności Pomorza, Kaszub i Ziemi Gdańskiej, nawołując do pracy patriotycznej i wytrwania w wierze kat.; w tym celu zakładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŻEWSKI TYTUS

  ur. 28 XII 1880 w Przyszowej (k. Limanowej), zm. 6 V 1945 w Krakowie, Malarz, poeta i krytyk.

  Studiował 1902-07 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u J. Mehoffera, J. Unierzyckiego i L. Wyczółkowskiego; był nauczycielem rysunku w gimnazjum w Krakowie, Dębicy i Łańcucie, przebywał kilkakrotnie w Paryżu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CZYTANIA NIEDZIELNE"

  Pismo tygodniowe, wyd. 1916-18 w Petersburgu, red. przez Alfonsa Jędrzejewskiego OSPĘ.

  Było ilustrowanym tygodnikiem dla ludności pol. (czytane przez Litwinów, Łotyszów i Rosjan), zajmującym się głównie pol. zagadnieniami hist, i rei., oceną aktualnych wydarzeń kośc. i społ. ; większość artykułów z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Już w średniowieczu zaczęto organizować osobne stowarzyszenia rei. mające na celu wspomaganie dusz w cz. przez modlitwę, ćwiczenia pokutne i in. czyny miłosierdzia; rozwój tych bractw następował pod wpływem doktryny teologów średniow. o cz. (Bernard z Clairvaux, Bonawentura, Tomasz z Akwinu, Bernardyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /9 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIE DUCHOWNE

  Lektura dzieł rel., głównie ascet.-mist., w celu kształtowania osobistej -*• duchowości religijnej i rozwoju -*• doskonałości.

  Zwyczaj cz.d., znany niemal od początków życia monastycznego (-»• monastycyzm), będący kontynuacją tzw. -> collatio, stał się nast. jednym z obowiązkowych -*• ćwiczeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /3 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYŚCIEC - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  W celu niesienia pomocy duszom w cz. przez modlitwę i dzieła miłosierdzia chrzęść, powstało w 2. poł. XIX w. kilka zgromadzeń.

  1. Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, Auxiliatrices des Ames du Purgatoire, Soeurs Auxiliatrices, zgrom, na prawie pap. o ślubach prostych (także wieczystych), zał. 1856 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

  Rodzaj czytania duchownego, praktykowany publicznie (-oczytania liturgiczne) lub prywatnie dla umocnienia wiary i rozwoju rei. życia duchowego (por. KO 21). .

  W ST już Mojżesz (Wj 24,7) i Jozue (Joz 8,34) odczytywali ludowi podczas liturg. zgromadzeń słowa Prawa, jednakże początek zwyczaju cz.P.ś. wiąże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /7 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYTANIA LITURGICZNE

  Teksty biblijne, patrystyczne i hagiograficzne, czytane (niekiedy śpiewane) podczas liturgii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Diogenes363636 Dodano /03.08.2012 Znaków /94

  praca w formacie txt

Do góry