Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Warna

  Jedno z największych cmentarzysk eneolitycznych w pd.-wsch. Europie, położone w Dewni k. Warny (wsch. Bułgaria); znaleziono w nim wiele wyrobów ze złota. Ogółem odkryto ok. 300 pochówków.

  Część należy do typu grobów symbolicznych (kenota-fów) z maskami glinianymi, szczególnie bogato wyposażonych;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Veszto - Magor

  Tell kultury nadcisańskiej na Wielkiej Nizinie Węgierskiej. W kilku warstwach odkryto złożoną zabudowę domami na planie prostokąta, a na terenach nie zabudowanych — cmentarzyska, na których zmarłych chowano w drewnianych trumnach.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twann

  Osada palafitowa z kantonu Berno (Szwajcaria), wielowarstwowa, użytkowana w okresie kultury Cortaillod oraz Horgen. Poszczególne fazy są dowodem krótkotrwałych i cyklicznych pobytów powracającej ludności rolniczej; potwierdza to interstratyfikacja osadów antropogenicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Villeneuve - Tolosane

  Imponująca osada kultuiy Chassey nad górną Garonną (Francja). Odkryto w niej okrągłe i prostokątne jamy (o rozmiarach 12x2,5 m); te ostatnie interpretuje się jako półziemianki. Zagadkowa jest obecność przepalonych otoczaków w przeważającej części jam, z których część interpretowano jako jamy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tylczak

  Narzędzie kamienne wykonane z wióra lub częściej z odłupka, którego jedna krawędź została stępiona stromym retuszem (celem łatwiejszego osadzenia w oprawie lub trzymania w ręce podczas użytkowania).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Villerest - Vigne Brun

  Największe otwarte stanowisko kultury graweckiej w zach. Europie (St. Mauri-ce-sur-Loire, dep. Loire, Francja). Dobrze zachowane szczątki struktur mieszkalnych, zbudowanych z bloków kamiennych na planie okręgu o średnicy ok. 3-5 m. Datowane na ok. 24 tys. lat temu. Jest to jedyne na zachodzie Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vallhagar

  Kompleks osadniczy na Gotlandii datowany od młodszego okresu przedrzymskiego po wczesną fazę okresu wędrówek ludów, składający się z osady istniejącej od II do VI w. n.e. oraz dwóch cmentarzysk.

  W osiedlu, zajmującym obszar ok. 10 ha znajdowały się duże domostwa, o wymiarach dochodzących do 32 x...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vinća

  Tell położony na przedmieściu Belgradu (Jugosławia), eponimiczny dla kultuiy winczańskiej. Badania odsłoniły ponad 10 m nawarstwień należących do tej kultury. Warstwy A i B, które wystąpiły nad ziemiankami kultury Starcevo, zalicza się do etapu Vinća-Turdas, natomiast eneolityczne warstwy C i D —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vaufrey (Abri Vaufrey)

  Nawis skalny w dep. Dordogne (n. pochodzi od nazwiska znanego francuskiego prehistoryka i paleontologa R. Vaufreya). W nawisie tym, ponad warstwami zawierającymi kulturę aszel-ską (XI), wystąpiła seria poziomów kulturowych o klasycznych cechach kompleksu mustierskiego: kultura mustierską grupy La Quina i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vix

  Miejscowość k. Chatillon-sur-Seine (Cote-d’Or), we wsch. Francji, gdzie w 1953 r. odkryto słynny późnohalsztacki grobowiec książęcy datowany na ok, 500 r. p.n.e. Znajdował się on pod nasypem potężnego kurhanu o średnicy 42 m i wys. 6 m, zlokalizowanego u podnóża wzniesienia Mont Lassois.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /3 031

  praca w formacie txt

Do góry