Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SELANGURU WOJNA DOMOWA 1867--1873

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANUSIJJI POWSTANIE 1915-1917

  Sanu-sijja, islamski zakon-sekta, założony w 1837 przez Muhammada ibn Alego as-Sanusi, przyjął zasady mistycznego sufizmu i nawo­ływał do ścisłego przestrzegania pierwo­tnych zasad islamu. Zakon zyskał wielu zwolenników w Cyrenajce (wschodnia część Libii). Politycznie zaangażowani, wojow­niczy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMNICKA WOJNA PIERWSZA 343-341 p.n.e.

  Wojownicze plemiona Samnitów za­mieszkiwały obecny region Abruzzów we Włoszech, głównie południową część Ape­ninów. W IV w. p.n.e. Samnici zaczęli powiększać swoje terytoria, co prowadziło do konfrontacji z Rzymem. Pierwsze starcie nastąpiło w 343, gdy Kapua, miasto należące do Związku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA NAD SAJO 1241

  Gdy Mon­gołowie wtargnęli na Węgry, król Węgier Bela IV (1206-1270) skoncentrował swe siły pod Budą. Mongołowie podszedłszy pod Peszt, wycofali się na północny wschód, za nimi ruszyła armia węgierska. Mongoło­wie zajęli pozycję na lewym brzegu Sajo, w pobliżu Mohi. Straż przednia węgierska 10...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAŃSKA WOJNA DOMOWA 1880--1881

  Plemiona zamieszkałe na Samoa, archipelagu w południowej części Oceanu Spokojnego, od dawna toczyły ze sobą okre­sowe walki. W latach 1878-1879 Stany Zjednoczone, Niemcy i Wielka Brytania podpisały porozumienia zapewniające im na Samoa prawa handlowe i inne przywileje. W 1880 mocarstwa te zgodziły się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANDAŁ, POWSTANIE 1935

  Bezrolni chłopi zatrudnieni na wielkich plantacjach w środ­kowej części Luzonu (Filipiny) zaczęli na początku lat trzydziestych XX w. masowo wstępować do ruchu Sakdal, zapoczątkowa­nego i kierowanego przez Benigno Ramosa (wzmian. 1930-1935), sakdal w języku ta-galog (największa grupa językowa na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAŃSKA WOJNA DOMOWA 1887--1889.

  Tubylcy z Samoa, archipelagu wysp w południowej części Oceanu Spokojnego, byli oburzeni z powodu wysokich podatków ściąganych przez niemiecką kompanię han­dlową. Niemieckie okręty przywiozły żoł­nierzy na pomoc miejscowemu wodzowi, Tamasese, który w 1887 obwołał się tafaifa („królem całej Samoa");...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALADYNA ŚWIĘTA WOJNA 1187-1189

  Zebrawszy ogromną armię, Saladyn (1137?--1193), sułtan Egiptu i wielki wódz muzuł­mański, rozpoczął świętą wojnę z chrześ­cijańskimi krzyżowcami w celu zdobycia łacińskiego Królestwa Jerozolimy (rozejm został pogwałcony przez chrześcijan, którzy pod wodzą Rajnolda z Chatillon [zm. 1187]...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOAŃSKA WOJNA DOMOWA 1893--1894

  Wiosną 1893 Mataafa (zm. po 1899), wódz Samoa, nie zastosował się do nakazu udania się do Apii, stolicy Samoa, i rozpo­czął wojnę przeciw swemu rywalowi, Malie­toa Laupepie (zm. 1898), królowi Samoa. Siły wodza Mataafy okazały się za słabe i Mataafa musiał się wycofać na małą wyspę samoańską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALWADORSKA WOJNA DOMOWA 1977--1992

  W 1977 do władzy w Salwadorze doszedł konserwatywny rząd cywilno-wojs­kowy; w tym czasie w Salwadorze nasilały się gwałtowne starcia między zwalczającymi się frakcjami lewicowymi i prawicowymi. W kraju szerzyły się porwania, zabójstwa i nieuzasadnione aresztowania. W tych oko­licznościach doszło do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 016

  praca w formacie txt

Do góry