Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SHAYSA POWSTANIE 1786-1787

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMINOLÓW WOJNA PIERWSZA 1817--1818

  Hiszpańska kolonia na Florydzie była schronieniem dla zbiegłych niewol­ników, którzy wśród Indian Seminolów znajdowali nowe domy. W pogoni za zbie­gami wojska USA przekraczały często gra­nicę; w odwecie Seminolowie dokonywali błyskawicznych napadów i oskalpowali wielu Amerykanów. Armia USA wysłała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /3 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASÓW NAJAZDY 407-550.

  Gdy wojska rzymskie opuściły w 407 Brytanię, by wziąć udział w walkach o tron cesarski, Sasi ponownie zaczęli dokonywać częstych na­jazdów na wyspę i zapuszczali się daleko w głąb jej terytorium. Do roku 429 trwały walki bez walnych bitew. W 429 piracka flota Sasów i Piktów zaatakowała Yerula-mium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERBSKIE POWSTANIE PIERWSZE 1804--1813

  Imperium tureckie od długiego cza­su usiłowało zdławić narastające nastroje patriotyczne swych serbskich poddanych, którzy na własnych ziemiach (zagarniętych przez Turków) traktowani byli jak chłopi pańszczyźniani. Serbowie z paszałyku bel­gradzkiego mieli ponadto dosyć rządów znienawidzonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASÓW NAJAZDY 550-577.

  Pod koniec V w. germańscy najeźdźcy, którzy osiedli w Brytanii, zaczęli tworzyć oddzielne króles­twa (Kent ok. 475, Sussex ok. 477, Wessex ok. 495, Wschodnia Anglia ok. 500, Essex ok. 505, Nortumbria [Bernicja 559 i Deira ok. 560] ok. 605, Mercja ok. 606 - wszystkie zwane przez historyków Heptarchią). Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERBSKO-BUŁGARSKA WOJNA 1885-1886.

  Pokój na Bałkanach, który zapanował po kongresie berlińskim w 1878 (patrz rosyj-

  SKO-TURECKA WOJNA 1877-1878; SERBSKO-TU-

  recka wojna 1876-1878), naruszyła Bułgaria za panowania Aleksandra Józefa Battenberga (1857-1893), zajmując w 1885 Wschodnią Rumelię (południowa Bułgaria). Serbia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATSUMY BUNT 1877

  Od XII w. samurajo­wie byli w Japonii społeczną warstwą wojo­wników z prawem dziedziczenia tytułu. Ich skargi na szogunat Tokugawy doprowadziły do upadku szoguna w 1867 (patrz meiji rewolucja 1863-1868) i zjednoczenia kraju pod berłem cesarza. Potężni daimyo sami przekazali swe posiadłości cesarzowi, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERBSKO-TURECKA WOJNA 1876-1878

  Chrześcijańscy mieszkańcy Bośni i Her­cegowiny zbuntowali się w 1875 przeciw muzułmańskim władcom tureckim i zwró­cili się o pomoc do Serbii, autonomicznego wówczas państwa w ramach tureckiego im­perium. Wybujały nacjonalizm serbski oraz obietnice pomocy dla powstańców zgłaszane przez Rosję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKIGAHARA, BITWA POD SEKIGAHARĄ 1600

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERTORIUSZA WOJNA 80-72 p.n.e.

  Wybit­ny wódz rzymski Kwintus Sertoriusz (zm. 72), zwolennik Mariusza, został w 83 na­miestnikiem Luzytanii (Portugalia i zachod­nia Hiszpania). Gdy Lucjusz Korneliusz Sulla (138-72) został dyktatorem rzymskim, a wojska jego legata wyparły z Luzytanii należącego do jego przeciwników Sertoriu-sza, ten ostatni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt

Do góry