Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SIKHÓW WOJNA PIERWSZA 1845-1846.

  Po 1818 Anglicy mieli tylko jednego rywala do władzy w Indiach, było nim niedawno po­wstałe królestwo sikhów w Pendżabie, posia­dające olbrzymią, 100-tysięczną armię khal-sów („czysty": żołnierze-święci). Anglicy uz­nali, że Pendżab, którym władał Randźit Singha, jest zbyt silny, by go...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOGRODU WOJNA ł HABSBURGAMI 1644-1645

  W czasie TRZYDZIESTOLE­TNIEJ WOJNY Siedmiogród opierał się skutecznie katolickim Habsburgom dążą­cym do narzucenia Węgrom kontrreformacji (Siedmiogród stanowił wówczas wschodnią część Węgier). Za rządów Jerzego I Rako­czego (1591-1648) Siedmiogród uzyskał międzynarodowy autorytet jako obrońca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIKHÓW ZŁOTEJ ŚWIĄTYNI OBLĘŻENIE 1984

  Większość mieszkańców indyjskiego stanu Pendżab stanowią sikhowie, członko­wie monoteistycznej sekty łączącej elementy hinduizmu i islamu. Akali Dal, partia sikhij-ska, nalegała na rząd Indii, by udzielił Pendżabowi większej autonomii politycznej i religijnej, natomiast ekstremiści sikhijscy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOGRODZKO-TURECKA WOJNA 1657--1662

  Imperium osmańskie musiało często podejmować działania represyjne w celu zachowania swej zwierzchności nad podleg­łymi państwami europejskimi. Podporząd­kowany Turcji Siedmiogród podjął w 1657 samodzielną, bezowocną walkę z Polską, co sprawiło, że Porta wystąpiła przeciw księciu Jerzemu II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIMNELA REBELIA 1486-1487

  Do wrogów Henryka VII (1457-1509) prawdopodobnie zaliczała się też jego żona, królowa Elżbieta (1465-1503) z rodziny Yorków, córka Edwa­rda IV (1442-1483), która była przeciwnicz­ką Lancasterów (patrz dwóch Róż wojny 1455-1485). Jakoby wspólnie z siostrą i Johnem de la Pole'em earlem Lincolnu (1464-1487)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOLETNIA WOJNA 1756-1763

  Ry­walizacja o kolonie między Wielką Brytanią i Francją, a także walka o hegemonię w Niem­czech między Prusami a Austrią rozpoczęta w czasie AUSTRIACKIEJ WOJNY SUK­CESYJNEJ doprowadziły w końcu do świa­towego konfliktu. W Europie walki toczyły Prusy, Wielka Brytania i Hanower z jednej strony, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /4 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHIMABARA, POWSTANIE NA PÓŁWYSPIE SHIMABARA 1637-1638

  Wiarę katolicką wprowadził do Japonii portugalski ksiądz w 1549. W ślad za nim przybyło wielu misjonarzy, którzy nawrócili na chrześcijań­stwo liczne rzesze Japończyków. Szoguno-wie Tokugawa często wypędzali z kraju misjonarzy i zabraniali Japończykom prak­tykowania wiary katolickiej. W 1623 nowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEYEN OAKS, MASAKRA W SEYEN OAKS 1816

  Szkocki filantrop, Thomas Douglas (1771-1820), piąty hrabia Selkirk, właściciel kontrolnego pakietu akcji Kompanii Hud-sońskiej, postanowił założyć kolonię osad­ników szkockich w żyznej dolinie rzeki Red w pobliżu obecnego Winnipeg, w rejo­nie Manitoba. Pierwsi osadnicy przybyli w 1812. Ich przybycie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEUCYDÓW WOJNA Z EGIPTEM 169-168 p.n.e.

  Antioch IV Epifanes (zm. 163), król z dynastii Seleucydów, władał obszarami Syrii - Celesyrii (Dolina Bekaa, Liban), Fenicji i Palestyny. Prawa do tych obszarów rościł również Egipt, który przygotowywał się do inwazji. Antioch uprzedził ją i naje­chał państwo egipskie, zdobył Peluzjum, najważniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SASÓW NAJAZDY ek. 205-369

  Najazdy Germanów na zajmowaną przez Rzymian Brytanię rozpoczęły się na początku III w. Rzymianie nazwali najeźdźców Sasami. Około 250 zaczęli budować twierdze na wybrzeżu, od Kentu na zachodzie do obec­nego Portsmouth w Hampshire; dowodził nimi komes brzegu saskiego z siedzibą w Rutupiae...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt

Do góry