Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SPARTAŃSKO-ACHAJSKA WOJNA 228-226 p.n.e.

  Wojna DIADOCHÓW podzieliła Grecję, a po jej zakończeniu greckie mias-ta-państwa walczyły nadal między sobą o do­minację. Pod koniec III w. p.n.e. najpotęż­niejszymi rywalami w tej walce była Mace­donia i Sparta; trzecim rywalem był Zwią­zek Achajski (związek miast Achai w Grecji), dawny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANDYNAWSKIE POWSTANIE 1433-1439

  Król Danii Eryk VII (Eryk Pomorski) (1382-1459), władca państw połączonych unią kalmarską (królestw Danii, Szwecji

  1 Norwegii) narzucił Szwecji uciążliwychadministratorów duńskich i domagał sięutworzenia licznych wojsk i dostarczeniapieniędzy na wojnę z Hanzą (patrz kal­marską wojna z hanzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1862-1864.

  Indianom z plemienia Siuksów po odstąpieniu ziem na wschód od rzeki Red i rzeki Big Sioux w stanach Minnesota i Iowa pozostały tylko marne tereny łowieckie. Zaczęli się odnosić coraz bardziej wrogo do białych osadników i kupców, z których wielu bez skrupułów wdzierało się na tereny Indian. W sierpniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIOTYGODNIOWA WOJNA 1866

  Premier Prus, Otto von Bismarck (1815-1898), dążąc do zakoń­czenia dominacji Austrii w Związku Nie­mieckim i zjednoczenia Niemiec pod hege­monią Prus, zignorował zastrzeżenia swego króla Wilhelma I (1797-1888) i wywołał wojnę, zajmując księstwo Holsztyn zarzą­dzane przez Austrię na mocy traktatu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1865-1868.

  W miarę jak coraz więcej taborów przejeżdżało przez Wielkie Równiny, a górnicy napływali do obecnego Kolorado i Montany, szczepy Indian Oglala, czyli Dakota z plemienia Siuksów, odnosiły się coraz bardziej wrogo do białych wkraczających na ich tereny łowieckie. Indianie napadali nieustannie na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDMIU REDUCCIONES WOJNA 1752--1756

  Przez długi czas Hiszpania i Portuga­lia walczyły o Banda Oriental (południowy Urugwaj) nad Rio de la Pląta; do 1724 większa część tego terytorium przeszła pod władzę Hiszpanii. W porozumieniu hiszpań-sko-portugalskim (1750) zaproponowano, by siedem założonych i prowadzonych przez jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1876-1877

  W 1876 od­kryto złoto w Black Hills (południowo--zachodnia część Dakoty Południowej); In­dianie uważali tę okolicę za świętą, a rząd Stanów Zjednoczonych przyrzekł respek­tować ich wierzenia. Mimo starań wojsko USA nie zdołało utrzymać białych poszuki­waczy z dala od tego regionu; liczba...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEKIERA, WOJNA O SIEKIERĘ 1846-1847

  Susza i plaga szarańczy w Afryce Połu­dniowej przyczyniły się do zaostrzenia na­strojów między tubylcami z plemienia Kosa a Europejczykami; w 1846 wybuchały lokal­ne walki o pastwiska i ziemie uprawne wzdłuż rzeki Great Fish (patrz kaprów wojny). Nasilały się kradzieże bydła, wojska brytyjskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SHIMONOSEKI „WOJNA" 1863-1864.

  Daimyo klanu Choshu, którego posiadłości ciągnęły się wzdłuż północnych wybrzeży strategicznej cieśniny Shimonoseki w Japo­nii, popierał stronnictwo opowiadające się za wypędzeniem z kraju wszystkich obco­krajowców. 26 czerwca 1863 jego dwa okręty zaatakowały amerykański parostatek zakot­wiczony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIUKSÓW WOJNA 1890-1891

  Życie Siuksów i Indian z innych plemion w rezerwatach stanów Dakota Pół­nocna, Dakota Południowa i Montana było bardzo trudne; zbiory były marne, szerzyły się choroby i nędza. W latach osiemdziesią­tych XIX w. z każdym rokiem wzrastał nacisk na Indian, by sprzedali ziemię bia­łym. Wielu Siuksów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt

Do góry