Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  STULETNIA WOJNA 1337-1453

  W 1337 król Anglii Edward III (1312-1377) przyjął tytuł „Król Francji" kontynuując w ten sposób spór dynastyczny zapoczątkowany przez dynastię normandzką w 1066 (patrz normanów podbój anglii 1066). Atak Ed­warda był odwetem za odmowę króla Fran­cji Filipa VI (1293-1350) zwrotu Gujenny, a równocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANYYJSKA WOJNA 1147--1158.

  Za panowania normańskiego króla Rogera II (1095-1154) Sycylia zdominowała dawne normańskie państwa - Apulię, Kala-brię i Capuę - burząc papieską politykę równowagi sił, utrudniając spełnienie zwią­zanych z Italią ambicji cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego i zagrażając zachod­nim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLICHONA WOJNY Z WIZYGOTAMI 390--408

  Wizygoci, pod wodzą Alaryka (370P-410) najechali Trację, (390) (patrz wizygotów najazdy na cesarstwo rzym­skie, wczesne 332-390), zrywając w ten spo­sób pokój zawarty w 382 ze wschodnio-rzymskim cesarzem Teodozjuszem I (346?--395). Doprowadziło to do walk Wizygotów z wodzem rzymskim Flawiuszem Stylicho-nem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 1170--1171

  Ekspansjonistyczną politykę wład­ców Sycylii kontynuował ostatni normański król Sycylii Wilhelm II (1154-1189). Naj­większym wrogiem Sycylii był nadal cesarz bizantyjski Manuel I Komnenos (1120?--1180). Wilhelm odegrał w wojnie 1170--1171 rolę drugorzędną; udział w niej ograni­czył do pomocy Wenecji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUDAŃSKA WOJNA 1881-1885

  Muham-mad Ahmad (l843?-1885), głęboko wierzą­cy muzułmanin, usunął się na wyspę Aba na Nilu Białym; jego pobożność pozyskała mu wielu zwolenników, w tym również członków wojowniczej sekty derwiszów. Niebawem ogłosił się Mahdim, „oczekiwa­nym wybawicielem" i rozpoczął świętą woj­nę z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYCYLIJSKO-BIZANTYJSKA WOJNA 1185

  Po śmierci cesarza bizantyjskiego Manuela I Komnenosa (1120?-1180), tradycyjnego wroga normańskiej Sycylii, w cesarstwie zaczęła się walka o tron; pokonany przez stryja Andronikosa I Komnenosa (1110?--1185) Aleksy II Komnenos (1168?-1183) utracił władzę. Król Sycylii Wilhelm II (1154-1189) wysłał 80...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUDAŃSKA WOJNA 1896-1899

  Wielka Brytania postanowiła odzyskać Sudan, opa­nowany przez mahdystów pod przewodnict­wem kalifa Abdullahiego (l846?-1899). Su­dan stawał się przedmiotem coraz większego zainteresowania Włoch i Francji. Na połu­dnie, w górę Nilu, ruszyła z Egiptu do Sudanu armia angielsko-egipska dowodzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZYMIERZEŃCZA WOJNA 219-217 p.n.e.

  Wojna była spraw­dzianem możliwości Filipa V (238-179), od 221 króla podupadłej Macedonii. Macedonia była najpotężniejszym członkiem Związku Hellenów (Związek Koryncki) i dlatego proszono ją, by rozstrzygała o problemach członków Związku. W 220 Związek Etolski najechał Achajów. Władze Związku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZYMIERZEŃCZA WOJNA 357-355 p.n.e.

  Ateny, stojące na czele Ateńskiego Związku Morskiego (symmachia delijska), starały się powiększyć Związek. Eubea w 357 zbun­towała się przeciw Tebom. Eubea, leżąca na hellesponckich szlakach dostaw zboża, miała dla Aten bardzo duże znaczenie. Ateny więc przyszły jej z pomocą. Miasta eubejskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARA WOJNA ZURYSKA 1436-1450.

  Woj­na ta jest przykładem napięć, jakie pojawiły się na przełomie ustępującej epoki feudalnej i nadchodzących czasów nowożytnych. Ce­sarskie (wolne) miasto Zurych uzyskało różne feudalne domeny i miało nadzieję na pozyskanie następnej, gdy po śmierci ostat­niego hrabiego Toggenburga nad Jeziorem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /2 081

  praca w formacie txt

Do góry