Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SZAHDŹAHANA BUNT 1622-1626.

  W 1622 szach Persji Abbas I Wielki (1557-1628?) podjął powtórną i udaną tym razem próbę odebrania Mogołom Kandaharu (pierwsza próba w 1605 nie powiodła się). Cesarz mogolski Dżahangir rozkazał synowi, księ­ciu Churramowi (1569-1627), znanemu jako Szahdźahan, by poprowadził armię z Deka-nu do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOCKA WYPRAWA DO IRLANDII 1315--1318

  Domnal O'Neill, król Tyrone, we­zwał Szkotów na pomoc przeciw Anglikom, przekazując swe prawa do tronu Edwardowi Bruce (zm. 1318), bratu i następcy króla Szkocji Roberta (1274-1329), który w 1315 wylądował w Irlandii, na czele 6000 wojska. Uzyskawszy poparcie irlandzkich mieszkań­ców Connaught i zachodniego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAHDŹAHANA PODBOJE 1613-1621.

  Przez wiele lat głównym wodzem cesarza Indii z dynastii Mogołów, Dżahangira (1569-1627) był jego syn, książę Churram (1592-1666), który później obwołał się ce­sarzem Szahdźahanem. Od wstąpienia na tron w 1605 Dżahangir nie brał osobiście udziału w wojnach; lubił przyjemne i próż-niacze życie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRII WOJNA Z PARTIĄ 130-127 p.n.e.

  Antioch VII Euergetes (lub inaczej Sidetes [158P-129]) ruszył z wojskami syryjskimi na Partię, odzyskał utracone wcześniej ob­szary w Babilonii i prawdopodobnie zmusił króla Partii Fraatesa (zm. 128) do uwol­nienia brata Antiocha, Demetriusza II Ni-katora, trzymanego od 10 lat w niewoli. W czasie dalszego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRII WOJNA Z PARTIĄ 141-139 p.n.e .

  Król Partii Mitrydates I (wzmian. 171-138), zwany również Arsakesem VI, zdobył Medię i Babilonię. Miasta greckie tych obszarów, błagały króla Syrii Demetriusza II Nikatora (zm. ok. 125), aby je wyzwolił. W 141 wahający się Demetriusz zgodził się rozpo­cząć wojnę z Partią. W pierwszych starciach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-WIETNAMSKA WOJNA 1769--1773

  Przez długi okres Kambodża była wasalnym państwem Syjamu, a jej wschod­nie prowincje opanował Wietnam. W 1769 król Kambodży Ang Non (1779) został zdetronizowany przez brata, który uzyskał pomoc z Wietnamu, a potem odmówił pła­cenia daniny Syjamowi. Wojska syjamskie pod wodzą króla Phyi Taka (Phrayi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-WIETNAMSKA WOJNA 1841--1845

  Podjęta przez Syjam bezskuteczna próba odzyskania zwierzchności nad Kambo­dżą (patrz syjamsko-kambodżańska wojna 1831-1834), którą wówczas władała królowa wprowadzona na tron przez Wietnam, spra­wiła, że kraj ten jeszcze mocniej odczuł wietnamskie jarzmo. W 1841 ucisk Wietna­mu wywołał powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-LAOTAŃSKA WOJNA 1826--1829.

  Król Laosu Czao Anou (1767-1835) pragnął skończyć z syjamską hegemonią nad jego miastem-państwem Vien Czang (Yientiane) i tym samym wzmocnić więzy z wietnamskim cesarzem Minh Mangiem (1792-1841). W 1826, usłyszawszy pogłoski (w rzeczywistości bezpodstawne), że brytyj­ska flota zamierza zaatakować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  syjamsko-kambodżańska wojna 1622.

  Po śmierci króla Kambodży, wasala Syjamu, Sreja Saurjopora (zm. 1618), zwanego wcześ­niej księciem Srisuphanma, jego syn i na­stępca, Czetta II (zm. 1625), ogłosił niezależ­ność Kambodży od Syjamu. Król Syjamu Songtham Sprawiedliwy, inaczej Intharadża II (zm.1628) wyprawił ekspedycję lądową i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYJAMSKO-BIRMAŃSKA WOJNA 1764--1769

  Król Birmy Hsinbjuszin (zm. 1776) z dynastii Konbaung powiększał królestwo kosztem sąsiednich krajów (patrz birmań-

  SKO-MANIPURSKA WOJNA 1764). W 1764 jegO

  wojska pomaszerowały na wschód, na Syjam, zdobywając Cziang Maj. Zwycięskie wojska ruszyły potem na południe do stolicy Syjamu, Ajutthaji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /buba Dodano /06.08.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry