Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ŚWIĘTEJ LIGI WOJNA 1510-1514

  Poparcie udzielone przez Francję Alfonsowi I Este (1486-1534) w walce przeciw papieskiej władzy skłoniło papieża Juliusza II (1443--1513) do utworzenia Świętej Ligi państw włoskich (łącznie z Wenecją, niedawnym wrogiem papieża [patrz ligi z cambrai wojna isos-isio], kantonami szwajcarskimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŚWIŃSKA WOJNA" 1906-1909.

  Usiłując zmniejszyć zależność gospodarczą od mo­narchii austro-węgierskiej, od 1904 Serbia zaczęła ograniczać import z Austrii i spro­wadzać broń z Francji, zawiązała również unię celną z Bułgarią (1905), z powodu której towary austriackie obciążone cłem nie miały w Serbii popytu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA OCEANIE SPOKOJ­NYM 1941-1945

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II W CHINACH 1941--1945.

  Chiny, pozostające od wielu lat w stanie wojny z Japonią (patrz chińsko--japońska wojna 1937-1945), przystąpiły do II wojny światowej po stronie sprzymierzo­nych pod koniec 1941. Większa część chiń­skiego wybrzeża znajdowała się w rękach Japończyków, w związku z czym dostawy dla chińskich armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTA WOJNA PIERWSZA ek. 590 p.n.e.

  święte wojny były toczone w obronie sank­tuarium Apollina w Delfach, stąd pochodzi ich nazwa. Wojny wynikały zarówno z po­budek politycznych, jak i religijnych. W pie­rwszej wojnie brała udział Amfiktionia Del-ficka utworzona przez państwa skupione wokół Termopili, a później Delf w celu prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /4 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA NOC 1572.

  Rodzi­na króla Francji Karola IX (1550-1574) dążąc do zbliżenia z hugenotami postanowi­ła doprowadzić do ślubu przywódcy protes­tantów, Henryka z Nawarry, późniejszego króla Henryka IV (1553-1610) i Małgorzaty (1553-1615), siostry króla. Na ów ślub przybyli do Paryża liczni hugenoci wraz ze swymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l W PALESTYNIE 1917--1918.

  Po wyparciu Turków z Egiptu (patrz światowa wojna i w egipcie 1914-1917) Ang­licy ruszyli za nieprzyjacielem do Palestyny. Dwukrotne próby zdobycia twierdzy w Gazie zakończyły się fiaskiem, powodzenie przy­niosła trzecia próba, którą podjął Edmund H. H. Allenby (1861-1936). Wcześniej zdo­był Beer-Szewę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II 1939-1945

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA II NA BAŁKANACH 1939-1941.

  Włoski dyktator Benito Mus-solini (1883-1945) marzył o wspaniałym imperium włoskim, które mógłby utworzyć z pomocą niemieckiego sojusznika, Adolfa Hitlera (1889-1945). W kwietniu 1939 woj­ska włoskie najechały i w krótkim czasie podbiły Albanię, skąd w grudniu 1940 na­padły na Grecję. Grecy okazali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE WSCHOD­NIM 1914-1917

  Gdy Austro-Węgry wypo­wiedziały Serbii wojnę 28 lipca 1914 (patrz światowa wojna 11914-1918), w Rosji, mimo protestów Niemiec, ogłoszono powszechną mobilizację; l sierpnia oba państwa były w stanie wojny. Wojska rosyjskie najechały Prusy Wschodnie, doznały klęski w bitwie pod Tannenbergiem (29-23...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt

Do góry