Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TRZECH SANCHO WOJNA 1068

  W czasie KASTYLIJSKIEJ WOJNY DOMOWEJ 1065-1071 król Kastylii Sancho II (ok. 1038-1072) usiłował kosztem sąsiadów po­większyć swoje terytoria. Rozpoczął działa­nia przeciw kuzynowi, królowi Nawarry Sancho IV (1054-1074), który wezwał na pomoc kuzyna, króla Aragonu Sancha I (1043-1094). Wojska kastylijskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA DOMOWA 1481-1482

  Mehmed II Zwycięzca (1429-1481) wpro­wadził zasadę niepodzielności rządów, co przyczyniło się do wzmocnienia tureckiego imperium. Władza należała wyłącznie do niego, a bezpieczeństwu rządów służył również szczególny zwyczaj Turków osmań­skich, zgodnie z którym rządzący sułtan mógł pozbawić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZYDZIESTOLETNIA WOJNA 1618-1648

  U podłoża tej wyniszczającej, ogólnoeuropej­skiej wojny leżały konflikty religijne: pro­testantyzm przeciw kontrreformacji katolic­kiej, pluralistyczna tolerancja przeciw ar­bitralnemu narzucaniu wyznania, lutera-nizm i kalwinizm, Unia protestancka i Liga Katolicka. Był to również konflikt politycz­ny:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /5 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROJAŃSKA WOJNA ok. 1200 p.n.e.

  Jest wysoce prawdopodobne, że historia wojny trojańskiej przedstawiona w zmitologizowa-nej formie w „Iliadzie" Homera oparta jest na faktach historycznych. W starożytnych zapisach znajdują się imiona zamieszczone w utworze Homera, a dowody archeologicz­ne potwierdzają tezę o najazdach Greków achajskich w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA DOMOWA 1509-1513

  Sułtan Bajezid II (1447-1513), który objął tron w bratobójczych walkach o władzę (patrz turecka wojna domowa 1481-1482), został zmuszony do odejścia w podobnych okolicznościach; zbuntowali się przeciw niemu jego synowie, członkowie plemion turkmeńskich oraz janczarzy. Nawet śmierć przypominała tamte...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZYNASTOLETNIA WOJNA 1454-1466

  Król Polski Kazimierz II Jagiellończyk (1427-1492) chciał odzyskać Pomorze Gdańskie zagarnięte przez Krzyżaków (nie­miecki zakon rycerski) w czasie ubiegłych wojen (patrz krzyżaków wojny z polską 1308-B43). Despotyczne rządy Krzyżaków doprowadziły w 1454 do powstania ludności państwa krzyżackiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUNG SIÓSTR POWSTANIE 39-43.

  Na tere­nie obecnego Wietnamu mąż Trung Trać (zm. 43) oraz inni panowie wietnamscy zostali zamordowani przez Chińczyków za spisek mający na celu obalenie chińskich władców z dynastii Hań, których biurokratyczne rządy zagrażały feudalnemu ustrojowi Wietnamu (patrz chiński podbój nam yietu 111 p.n.t)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUKULERÓW WOJNY Z FRANCJĄ 1834--1864.

  Od IV do XIV w. w państwie Tekrur w dolinie rzeki Senegal w Afryce Zachodniej panował lud Tukulerów. W XI w. przeszli oni na islam, rozszerzyli swoje wpływy na północ z Marokiem włącznie i założyli dynas­tię Almorawidów. W XIV w. Tekrur został podbity przez państwo Mali i Tukulerowie utracili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYNIDAD l TOBAGO, POWSTANIE W PAŃ­STWIE TRYNIDAD l TOBAGO 1970

  Pogar­szające się warunki społeczne i gospodarcze w państwie Trynidad i Tobago, położonym na dwóch wyspach o tej samej nazwie, stały się przyczyną poważnych zamieszek, głównie między Murzynami (ok. 43% ludności) i In­dianami (ok. 40%). Czarni działacze zorgani­zowali demonstracje, domagali się, by...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUPAMAROS RZĄDY TERRORU 1967-1973

  Tupamaros, lewacka organizacja partyzanc­ka, występowała przeciw rządowi Urugwaju i prowadziła działalność terrorystyczną - jej dziełem były napady, zamachy bombowe, napady na banki, uprowadzanie ludzi i za­bójstwa. Członkowie tej organizacji zdoby­wali broń i amunicję, atakując posterunki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 776

  praca w formacie txt

Do góry