Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TURECKO-PERSKA WOJNA 1526-1555.

  Po

  zakończeniu TURECKO-PERSKIEJ WOJ­NY 1514-1516 perscy Safawidzi starali się wzniecać bunty w różnych prowincjach tureckich. Zajęty walkami w Europie (patrz węgiersko-turecka wojna 1521-1525) sułtan osmański Sulejman II Wspaniały (1496--1566) unikał większych kampanii w Persji, usiłował natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  turecko-perska wojna 1578-1590

  po śmierci perskiego szacha Tahmaspa I (1514-1576) Persja stanęła na krawędzi wojny o następstwo tronu. Turcy osmańscy byli przekonani, że uda im się w końcu podbić ten kraj. W 1578 Turcy rozpoczęli działania zaczepne na wielką skalę. W krót­kim czasie zwyciężyli dwie armie perskie, podbili...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKO-PERSKA WOJNA 1603-1612

  Per­sja pragnęła odzyskać ziemie odstąpione Turcji pod koniec TURECKO-PERSKIEJ WOJNY 1578-1590, jednakże walka z Uzbe-kami odwlekła ofensywę do 1603. Szach perski Abbas I Wielki (1557-1628), dążąc do zawarcia przymierza antytureckiego, wysłał w 1599 posłów do Europy. Wobec niepowo­dzeń...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKO-PERSKA WOJNA 1616-1618

  Spory wokół warunków traktatu pokojowego kończącego TURECKO-PERSKĄ WOJNĘ 1603-1612 doprowadziły w 1616 do wzno­wienia walk. Liczne wojska tureckie obiegły Erewan, ale surowa zima i działania armii perskiej zmusiły je do odwrotu jeszcze w tym samym roku. W 1618 Turcy dokonali ponownej inwazji; ruszyli na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1919--1923.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /2 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKO-PERSKĄ WOJNA 1623-1638

  Konflikt był skutkiem wewnętrznej walki

  0 władzę w zajmowanym przez TurkówBagdadzie, gdzie o rządy współzawodniczylipasza i wojsko. Oficer janczarów na ichczele opanował Bagdad i bezskutecznie ubie­gał się, by Porta oficjalnie mianowała gonowym paszą. Zwrócił się następnie doszacha perskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKO-EGIPSKA WOJNA PIERWSZA 1832-1833

  Mimo obietnicy oddania Syrii i Krety w nagrodę za pomoc wojskową udzieloną Turcji przez syna paszy Egiptu w GRECKIEJ WOJNIE O NIEPODLEG­ŁOŚĆ, Turcja nie przekazała Egiptowi Syrii (oddała jedynie Kretę), w związku z czym Muhammad Ali (l 769?-1849), pasza Egiptu, poprzysiągł zemstę. Opracował plan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /3 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA DOMOWA 1559

  Z czysto wojskowego punktu widzenia sułtan Sulej-man I (1496-1566) w pełni zasługuje na przydomek Wspaniały nadany mu przez historyków; jego osobiste życie zasługuje jednak na znacznie mniej pochwał. Jak wielu innych sułtanów ulegał podszeptom haremu, nawet w kwestiach polityki. Uwie­rzył kłamstwu swej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRZECH GUBERNATORÓW POWSTANIE 1674-1681

  Trzech generałów chińskich, wśród nich Wu Sangui, pomogło Mandżu-rom podbić Chiny i na miejscu dynastii Ming założyć dynastię King (patrz man­dżurski podbój chin 1618-1650); w nagrodę zostali gubernatorami trzech prowincji (po­zostawiono im znaczną autonomię) w połu­dniowych Chinach - Junan...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURECKA WOJNA DOMOWA 1403-1413

  Śmierć tureckiego sułtana Bajezida I (1347-1403), wziętego do niewoli po prze­granej bitwie pod ANKARĄ, wstrząsnęła młodym imperium tureckim. O władzę wal­czyło czterech z sześciu synów Bajezida, którzy opanowali różne części państwa. Mehmed (1389-1421) zdobył Karaman, Su-lejman (zm...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /benek13 Dodano /06.08.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt

Do góry