Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ukłony

  Ukłony w najrozmaitszych formach są również oznakami oddawania czci. Podczas gdy w życiu świeckim najczęściej wyrażają tylko — w zależności od zwyczajów panujących w danym kraju — uprzejmy gest powitania, w liturgii są ceremoniałem przepojonym duchem wiary.

  Liturgia rzymska zna różne ukłony:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kroczenie

  Kroczyć nie znaczy tak sobie chodzić czy biegać ani też maszerować, lecz iść w sposób pełny umiaru i opanowania, nie opieszale i bezmyślnie, zachowując postawę skromną i wyprostowaną. Kroczyć to nie pędzić i śpieszyć się, ale także nie ślamazarnie wlec się czy włóczyć.

  Podczas liturgii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki krzyża i gest błogosławieństwa

  Prastarym zwyczajem chrześcijan, do którego niejednokrotnie zachęcali wiernych już nauczyciele Kościoła najwcześniejszego okresu, było kreślenie znaku krzyża na osobach, przedmiotach i sobie samym. Ten znak zbawienia towarzyszył, od chwili powstania ze snu do momentu udania się na spoczynek nocny...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożenie rąk

  Złożenie dłoni zwróconych do siebie stroną wewnętrzną wywodzi się z germańskiej formy oddawania czci, zgodnie z którą wasal z tak złożonymi rękami przystępował do swego lennodawcy i otrzymywał od niego zewnętrzny znak nadania lenna. W czasie modlitwy złożone ręce wyrażają wzniesienie duszy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znak krzyża

  Krzyż jest świętym znakiem odkupienia; znakiem tym Kościół rozpoczyna wszelkie czynności, błogosławi nim i poświęca. Dlatego też wśród symboli chrześcijańskich przysługuje mu naczelne miejsce.

  Ukrzyżowanie było najbardziej okrutną i haniebną karą śmierci stosowaną przez Rzymian...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /14 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwoleń

  Środkowopaleolityczne stanowisko otwarte w kopalnych dolinach w okolicach Radomia. Miejsce zabijania i ćwiartowania zwierząt, głównie koni. Datowane na ok. 80-60 tys. lat temu, związane z wschodnim kompleksem mikockim. Jedno z najdalej na północ usytuowanych stanowisk środkowopaleolitycz-nych z wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazo (surowiec i technologia obróbki)

  Przewaga żelaza nad brązem (czy miedzią) polega nie tylko na jego właściwościach technologicznych i zaletach związanych z możliwościami wtórnej obróbki (przekuwaniem, ostrzeniem itp.), ale przede wszystkim na dość powszechnej dostępności surowca wyjściowego, jakim są rudy tego metalu.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żwaniec

  Wielka, wielofazowa osada kultury tiy-polskiej (głównie fazy C) w okolicach Kijowa (Ukraina). Istotna dla badań nad rozplanowaniem osad trypolskich ze względu na występowanie zgrupowań pieców garncarskich i innych dowodów istnienia specjalizacji rzemieślniczej w obrębie osad.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaskalnaja (Ak-Kaja)

  Zespół nawisów skalnych w górach Krymu (Ukraina). Każdy z 8 nawisów zawierał ślady wielokrotnego osadnictwa kompleksu mikoc-kiego. W nawisie VI odkryto szczątki 5 neandertalczyków, które najprawdopodobniej pochodziły z pochówków intencjonalnych.

  Przemysł kamienny z tych stanowisk, charakteryzujący...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawi Chemi

  Stanowisko otwarte, położone przy grocie Shanidar w górach Zagros (Irak). W dolnej warstwie odkryto kilka jam oraz okrągłą budowlę z kamieni (m.in. Żarnowych) i otoczaków o średnicy 4 m. Odkryto też składy zawierające kości skrzydeł ptaków drapieżnych (co najmniej 17 osobników) oraz 15 czaszek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /09.05.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt

Do góry