Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1436-1439

  W 1436 i 1438 Turcy dokonali najazdów na Siedmiogród. W 1437 obiegli twierdzę Sme-derewo (Semendrię) nad Dunajem w Serbii. Odsiecz węgierska pod wodzą Pongraca Szentmiklosa - w wojskach znajdował się też Jan Hunyadi (1387-1456) - zmusiła Turków do odwrotu. Król Węgier Albrecht II (1397-1439) mianował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1342--1346

  Karol Robert Andegaweński (1288-1342) - od 1308 Karol I, król Węgier - utracił Dalmację na rzecz Wenecji. Naj­starszy syn Karola, jego następca na węgier­skim tronie, Ludwik I Wielki (1326-1382), dążąc do odzyskania Dalmacji wszczął wojnę z Wenecją. Wenecjanie rozbili Węgrów w 1346 pod Zadarem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1440-1444

  W odwecie za poparcie, jakiego Węgrzy udzielili „fałszywemu Mustafie" i jego rosz­czeniom do tureckiego tronu, prawowity sułtan, Murad II (1403P-1451) w 1440 wyprawił się na Węgry. Armia złożona głównie z Węgrów i Słowian pod dowództwem Jana Hunyadiego (1387-1456), od­niosła zwycięstwo nad Turkami w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1530-1547.

  W czasie AUSTRIACKO-TURECKIEJ WOJNY 1537-1547 na mocy tajnego trak­tatu w Nagyvarad dokonano podziału Wę­gier; arcyksiążę austriacki Ferdynand (1503-1564) otrzymał Chorwację, Słowenię i zachodnią część Węgier, natomiast Jan Zapolya (1487-1540) zachował tytuł króla i resztę kraju łącznie ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1921.

  Były cesarz austro-węgierski Karol I (1887-1922) - od 1919 przebywający na wygnaniu w Szwajcarii (patrz kuna czerwony ter­ror 1919) - w marcu 1921 niespodziewanie wrócił na Węgry, by odzyskać tron węgier­ski, i wezwał Miklósa Horthyego de Nagy-banya (1868-1957), regenta oraz głowę pań­stwa, do oddania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1439-144O

  W1439 zmarł król Węgier i Czech Albrecht II (1397-1439), pozostawiając brzemienną żonę. Wywiązały się spory o sukcesję. Szlachta obrała na króla Władysława III (1424-1444), króla Polski, popieranego przez zwycięskiego wodza, szlachcica Jana Hunyadiego (1387-1456) (patrz węgiersko-turecka wojna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA DOMOWA 1526-1529

  Po wojnie WĘGIERSKO-TURECKIEJ 1521-1526 Jan Zapolya z Siedmiogrodu został wybrany na króla Węgier. Jednocześ­nie doszło w zachodnich Węgrzech do elekcji arcyksięcia austriackiego Ferdynanda (1503-1564), późniejszego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, szwagra poprzed­niego króla węgierskiego Ludwika...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA REWOLUCJA 1848-1849.

  3 marca 1848 w płomiennym przemówieniu w sejmie węgierskim Lajos Kossuth (1802-1894) potępił rząd austriacki (habs­burski) cesarza Ferdynanda (1793-1875), który był jednocześnie królem węgierskim; w przemówieniu Kossuth domagał się rów­nież konstytucji demokratycznej jako nie­zbędnego warunku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA REWOLUCJA 1918

  W czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I węgierscy zwolen­nicy lewicy oraz nacjonaliści coraz bardziej zniecierpliwieni porażkami i brakiem żywno­ści dążyli do oderwania Węgier od monarchii austro-węgierskiej. Węgierski sejm wezwał wojska do powrotu do kraju, a 25 październi­ka 1918 hrabia Mihaly Karolyi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  węgierska wojna domowa 1301 -1308

  Wraz ze śmiercią króla Węgier Andrzeja III Weneckiego (zm. 1301) wygasła dynastia Arpadów; rozpoczęła się wojna między kan­dydatami do węgierskiej korony św. Stefana pomiędzy królem czeskim Wacławem III (1289-1306), księciem bawarskim Ottonem III (zm. 1312) i neapolitańskim Karolem Robertem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt

Do góry