Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  WIDZAJANAGARU WOJNA Z SUŁTANATEM BAHMANIDÓW 135O-1410

  Widżajanagar, niepodległe państwo hinduskie powstałe przed 1335, było wrogiem sułtanatu Bah­manidów, utworzonego w 1346 niepodleg­łego państwa muzułmańskiego, i pozostało nim do końca istnienia sułtanatu. Sułtanat Bahmanidów znajdował się w zachodniej części Dekanu, na południu dochodził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDŻAJANAGARU WOJNY 1509-1565

  Hinduskie królestwo Widżajanagar, powsta­łe przed 1335 w odpowiedzi na ekspansję muzułmanów na południe Indii, prawie nieustannie prowadziło wojny (patrz wi­dżajanagaru wojny z sułtanatem bah­manidów 1350-1410). Do XVI w. działania wojenne miały dwojaki cel: walka z muzuł­manami i ochrona handlu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1444-1456.

  Chcąc wykorzystać słabość Turcji po abdyka-cji sułtana Murada II (1403P-1451) pod koniec WĘGIERSKO-TURECKIEJ WOJ­NY 1441-1444, Węgry zerwały rozejm po 19 dniach od jego podpisania. W sojuszu z We­necją król Władysław III, władca Polski i Węgier, wraz z wybitnym wodzem Janem Hunyadim (1387-1456) i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1463-1483

  W 1463 Węgry i Wenecja zawarły przymie­rze odporno-zaczepne skierowane przeciw Turkom. Gdy Bośnia dostała się w ręce Turków (1463), król Węgier Maciej Korwin (1440-1490) przyszedł Bośniakom z pomo­cą. Wojska węgierskie wyparły Turków z wielu twierdz bośniackich m.in. z Jajce. Wiosną 1464 Turcy pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKA WOJNA ZE ŚWIĘTYM CESAR­STWEM RZYMSKIM 1477-1485

  Fryderyk III (1415-1493) z austriackiego domu Habs­burgów, król Niemiec i cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego zgłaszał roszczenia do tronu węgierskiego, ale w 1458 sejm w Budzie wybrał na króla Macieja Korwina (1440-1490), mimo protestów cesarza W 1459 część Węgrów wybrała Fryderyka na króla, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-TURECKA WOJNA 1490-1495.

  Wojska tureckie sułtana Bajezida II (1447--1513) wykorzystując wojnę domową na Węgrzech (1490-1492) najeżdżały Bośnię (1490-1491), w 1492 obiegły Belgrad, ale Węgrzy go obronili, wkroczyły do Chorwa­cji, Styrii i Krainy. Siły cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Maksymiliana I (1459-1519)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKI BUNT POGAN 1046

  Śmierć króla Stefana I, później świętego Stefana (1038), nie pozwoliła na zakończenie napo­tykającej znaczny opór chrystianizacji kró­lestwa; nawet nie wszyscy członkowie rzą­dzącej dynastii Arpadów przyjęli nową wiarę (Stefan wypędził swych opornych krewnia­ków i wyznaczył na swego następcę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEGIERSKO-TURECKA WOJNA 1521-1526

  W 1520 Turcy zajęli kilka twierdz w Bośni. W 1521 sułtan turecki Sulejman I Wspania­ły (1496P-1566) wysłał posłów do króla Węgier Ludwika II (1506-1526) w celu podjęcia rokowań o pokój. Wobec ich uwię­zienia, Sulejman wyprawił się na Węgry w 1521. Turcy zdobyli głównie na południu węgierskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKIE POWSTANIE 1956.

  W społe­czeństwie węgierskim narastał opór wobec władzy radzieckiej na Węgrzech. 23 paź­dziernika 1956 studenci i robotnicy rozpo­częli w Budapeszcie demonstracje przeciw komunistycznemu rządowi węgierskiemu, domagając się wolnych wyborów, reform gospodarczych, wycofania wojsk radzieckich i powrotu do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGIERSKO-WENECKA WOJNA 1171

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /omar Dodano /06.08.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry