Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DANIEL (1)

  Główna postać -» Daniela księgi (hebr. danijfel Bóg jest moim sędzią, wywodzi się prawdopodobnie z asyr.--babil. imienia Danilu).

  1. W Piśmie świętym - D. wg Ez 14,14.20 i 28,3 jest postacią z prehistorii bibl., gdzie występuje wraz z Noem i Jobem jako Danel; znany też z legendy ugaryckiej o Achat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /7 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANEAU, Danaeus LAMBERT

  ur. 1530 w Beaugency (n. Loarą), zm. 11 XI 1595 w Castres (pd. Francja), Protest, teolog.

  Studia prawnicze odbywał w Orleanie i Bourges, gdzie 1559 uzyskał doktorat; 1560 studiował teologię w Genewie u J. Kalwina, a 1561 został prob, w Gien n. Loarą; po nocy świętego -»> Bartłomieja (1572) przeniósł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMODOS WINCENTIOS

  ur. ok. 1679 na wyspie Cefalonia, zm. 1752, Gr. filozof i teolog.

  Po studiach w Wenecji i Padwie uzyskał doktorat z prawa; prowadził działalność adwokacką, a nast. otworzył w rodzinnej miejscowości szkołę, która cieszyła się dużym powodzeniem; jako pierwszy Grek wprowadził do nauczania nowoż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMROT, Damroth KONSTANTY ks.

  ur. 14 IX 1841 w Lublińcu, zm. 5 III 1895 w Pilchowicach (k. Lwówka Śl.), Pisarz, poeta, pedagog, działacz narodowy.

  Podczas studiów filoz.-teol. we Wrocławiu działał w Kole Górnoślązaków, które przekształcił w Towarzystwo Polskich Górnoślązaków, odznaczające się żywą działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /2 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAN

  (hebr. sędzia), Imię 5 syna Jakuba patriarchy (Rdz 30, 1-6) oraz nazwa jednego z pokoleń izr. i ich głównego miasta.

  Pokolenie Danitów po podziale Kanaanu zajmowało terytorium w środk. Judei (Joz 19,40-46), a w okresie sędziów wyemigrowało na pn., osiedlając się w zdobytym na Kananejczykach okręgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DA NANG

  Diecezja w pd. Wietnamie, eryg. 181 1963 jako sufr. Hué z części diec. Qui Nhon; zajmuje 11 329 km2 i liczy 1,5 min mieszk., w tym 91 583 katolików, 38 parafii, 83 księży diec. i 7 zak., 25 zakonników, 456 sióstr.

   

  F. Irwin, With Christ in Indo-China, Harrisburg 1937; AAS 56(1964) 238-239; Guida delle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANDINI GIROLAMO SJ

  ur. ok. 1551 w Cesenie (Włochy środk.), zm. 29 XI 1634 w Forlì (Włochy pn.), Działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1569; wykładał filozofię w jez. Collège de Clermont w Paryżu oraz teologię w Padwie; był rektorem kolegiów w Bolonii, Ferrarze i Forli, prowincjałem w Polsce (1599-1603), wizytatorem prow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMIRSKI CYPRIAN OFMObs

  ur. 1616 na Rusi, zm. 5 VI 1676 we Włoszech (n. granicą wł.-austr.), Hagiograf.

  Do zakonu wstąpił 1636 w prowincji ruskiej, gdzie odbył studia teol. i przyjął święcenia kapł. ; wykładał filozofię w seminariach zak. w Sokalu i Lwowie; był przełożonym klasztorów w Sokalu (1665-68) i Dubnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMBRAUSKAS ALEKSANDRAS

  Pseud. Jakštas Adomas, ur. 8 IX 1860 w Kuroniach (k. Kiejdan), zm. 19 H 1938 w Kownie, teolog, poeta, publicysta.

  Po rocznym pobycie na wydz. matematyczno-przyrodniczym uniw. w Petersburgu studiował teologię 1881-84 w seminarium duch. w Kownie i 1884-88 w Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /3 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAMBROWSKI, Dambrovius, Dąbrowski, Dąmbrowski, Dombrowski SAMUEL

  ur. 1557 w Pogorzeli (k. Gostynia), zm. 15 VII 1625 w Wilnie, Kaznodzieja luterański.

  Pochodził prawdopodobnie z rodziny czes. (ojciec był pastorem); uczęszczał do szkół braci czeskich, później do gimnazjum w Toruniu; studia teol. odbył w Królewcu i Wittenberdze;

  powróciwszy do kraju, został 1605 (wg E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt

Do góry