Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DANILEWICZ ALEKSANDER KAZIMIERZ OST

  Pseud. Taczalski, imię zak. Onufry od Najśw. Sakramentu, ur. 27 I 1695 w Oszmiańskiem (Białoruska SRR), zm. 24 XII 1753 w Łucku, historyk, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił ok. 1713, gdzie odbył studia teol. i 1718 przyjął święcenia kapł.; był lektorem filozofii i teologii, przełożonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIEL WIĘZIEŃ, Daniil Zatocznik

  Domniemany autor utworu z XII-XJII w. zachowanego w 2 wersjach — Słowo lub Posianie Danila Zatocznika oraz Molenije D. Zatocznika; imię D. występuje w latopisie z XIV w., gdzie jest wymieniony jako więzień (1378) prawdopodobnie w wyniku utożsamienia D. — autora Słowa z D. więźniem.

  Kolejność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANILEWICZ JAN ks.

  ur. 30 VII 1895 w Antokolu (k. Wiłkomierza), zm. 20 I 1965 w Kielcach, Duszpasterz.

  Studiował teologię od 1915 w seminarium duch. w Wilnie, nast. w Petersburgu, Żytomierzu i Kielcach, gdzie 1920 przyjął święcenia kapł.; był wik. w Gnojnie i Wolbromiu, od 1924 prob, w Dłużcu, Smardzewicach i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIELA KSIĘGA

  Protokanoniczna księga ST, uzupełniona kilkoma dodatkami deuterokan. (->- kanon Pisma iw. I), umieszczona w zbiorze kat. jako ostatnia spośród proroków większych, a w Biblii hebr. w 3 grupie ksiąg, tzw. Pism (ketu-bim). Tekst oryginalny zachował się w różnych językach — fragmenty protokan. w hebr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /5 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANINA DIECEZJALNA

  Świadczenie pieniężne obciążające poszczególne kościoły (fabryka kościoła), beneficja kośc., duchowieństwo i wiernych danej diecezji, składane bpowi na potrzeby kultu rel., utrzymanie urzędów kurialnych, na dzieła apostolatu oraz dzieła miłosierdzia i in. cele związane z działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIELEWSKI IGNACY

  Pseud. Majster od „Przyjaciela Ludu", ur. 29 XI 1829 w Borku Wlkp., zm. 23 XII 1907 w Toruniu, działacz nar. i rei., pisarz lud., wydawca, dziennikarz.

  Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Paradyżu pracował w Trzemesznie i Bydgoszczy; od 1855 w Chełmnie był współpracownikiem, a nast. redaktorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIEL SKETIOTES

  Żył w VI w., mnich egip.; wg budujących opowiadań (-> apoftegmaty ojców) z VI łub VII w., zachowanych w języku gr., a częściowo w arab., koptyjskim, etiopskim i orm. (wyd. L. Clugnet, ROC 5 (1900) 49-73,254-271, 370-406,535-564, 6 (1901) 51-87), przedstawiających życie mnichów oraz nawiązujących do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIEL PAŁOMNIK

  zm. ok. 1122, Igumen klasztoru ruskiego prawdopodobnie w ziemi czerninowskiej, pisarz.

  Znany z pielgrzymki 1106-08 do Ziemi Świętej, w czasie której spędził 16 miesięcy w klasztorze Mar Saba k. Jerozolimy. Po powrocie napisał w języku cerkiewnosłow. obszerną relację o pielgrzymce pt. Chożdiertije D...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANIEL (2)

  Metropolita Kyzikos, zm. po 1289, przeciwnik unii Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskim.

  Był uczniem patriarchy konstant. Grzegorza H (zm. 1289); jako mnich przeciwstawiał się unii podjętej przez Sobór Lyon. H (1274) oraz pojednawczej polityce z Zachodem ces. Michała VIH Paleologa, po śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANEK ADELA

  Imię zak. Salomeą, ur. 17 XII 1845 w Złoczowie (Ukraińska SRR), zm. 14IV 1933 we Lwowie, współzałożycielka -> józefitek.

  Po nieudanej próbie pobytu w zgrom, felicjanek (1874) włączyła się 1879 jako franciszkańska tercjarka świecka w działalność społeczno-charytatywną ks. Z. -» Gorazdowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /06.08.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt

Do góry