Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DECANTEMUS SINGULIS, dignitatem titulis

  Sekwencja polska o św. Stanisławie Biskupie, powstała na pocz. XV w. w Krakowie; zachowała się w Mszale gnieźnieńskim z 1394-99 (dopisana w XVI w.) i w Graduale tynieckim z 1526 (w Cieszynie);

  10 parzystych strof zawiera opis zatargu Stanisława z królem Bolesławem II Śmiałym, zakończonego męczeńską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEBORA

  (hebr. deboráh pszczoła), Prorokini („matka w Izraelu", Sdz 5,7) z okresu -> sędziów, która w swej siedzibie między Rama i Betel przepowiadała Izraelitom przyszłość oraz rozsądzała ich sprawy (Sdz 4,4-5); z tej racji przypisuje się jej spełnianie urzędu sędziego.

  Z inspiracji D. sędzia Barak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄŻENIA

  Sfera życia psych, przejawiająca się w ześrod-kowaniu energii psych, w określonym kierunku dla osiągnięcia dobra, które jest celem d. (d. do Boga, do samodoskonalenia, do władzy, uznania społ. itp.).

  Wielokierunkowość i hierarchiczność d. wyrażają się w tendencji do osiągania określonego celu pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECENTRALIZACJA

  (łac. decentraltsatto), Proces zmierzający do przekazania władzy w dziedzinie prawodawczej, adm. lub ekon. przez centr, organy jednostkom niższego szczebla; nie utożsamia się z dekoncentracją, polegającą na przekazaniu prawa działania instytucjom niższego szczebla w imieniu instytucji nadrzędnej, bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /8 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEBORIN ABRAM MOISIEJEWICZ

  Właśc. Joffe Abram Moisiejewiez, ur. 16 VI 1881 w Upino (Litwa), zm. 8 III 1963 w Moskwie, radziecki filozof. Po studiach w Bernie powrócił 1908 do kraju i był działaczem polit.-społ. ; 1907-17 należał do mien-szewików, od 1928 - członek KPZR; założył i 1926-30 redagował „Pod znamieniem marksizma"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄMBSKI STANISŁAW KAZIMIERZ bp.

  ur. ok. 1638, zm. 15 XII 1700 w Krakowie, Działacz polityczny.

  Wstąpiwszy do stanu duch. i uzyskawszy na Akademii Krak. doktorat obojga praw, został archidiakonem płoc; za króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego był sekretarzem król. sprawującym ważne funkcje poselskie, a 1673 został bpem chełmskim; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBROWSKI WALENTY ks.

  ur. 14 II 1847 w Gowinie (k. Wejherowa), zm. 15 II 1931 w Wejherowie, Duszpasterz.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie, Fryburgu Br. i Münster, gdzie uzyskał licencjat teol., przyjął 1874 w Pelplinie święcenia kapł.;

  1874-87 był katechetą i nauczycielem języka pol. w progimnazjum w Lubawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBRÓWKA

  Spolszczone imię księżniczki czes. -» Dobrawy, żony -*• Mieszka I; przyjmowano je jako tytuł w niektórych pol. organizacjach patriotycznych, zwł. w zaborze prus. (m.in. w zał. przez ks. M. Bielawskiego stow, dla kobiet w par. ŚW. Wawrzyńca w Gnieźnie).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBRÓWKA POLSKA

  Parafia w dekanacie nowosądeckim (pd.) w diecezji tarnowskiej.

  Parafię, eryg. przy kościele św. Rocha przed 1470, włączono 1513 do par. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a 1924 ponownie usamodzielniono; wg tradycji kościół ufundował król Władysław Jagiełło 1410 jako wotum za zwycięstwo pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĄBROWSKI JÓZEF ks. (2)

  ur. 17 II 1912 w Solcu (k. Buska Zdroju), zm. 17 XII 1968 w Kielcach, Kaznodzieja.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Kielcach przyjął 1937 święcenia kapł. i był wik. w Sokolinie, Świętomarzy, Kielcach i Książu Wielkim; 1947 został kapelanem biskupim; 1951 na UJ otrzymał doktorat z teologii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt

Do góry