Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1817-1819

  Zulusi byli małym plemieniem, które przy­wędrowało na wschodnią część wyżyny obec­nej Republiki Południowej Afryki; stali się silną grupą plemienną głównie dzięki wysił­kom ambitnego wodza Czaki (ok. 1787--1828). Czaka, poróżniony z ojcem (który był wodzem Zulusów), został wojownikiem w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA DOMOWA 1856

  Król Zulusów Umpanda (zm. 1872) był władcą nieudolnym, ale miał dwóch ambitnych synów, Cetewayo (1836P-1884) i Mbulazi (zm. 1856), którzy pragnęli zająć miejsce ojca. Rywalizacja i walka między nimi zakończyła się wojną domową w Zululandzie, w obecnej Republice Południowej Afryki. Oddziały pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY l IL-CHANÓW WOJNA DOMO­WA 1261-1262

  Wielkie zgromadzenie mongolskie (kurułtaj) zwołane przez Aryga Bógego (zm. 1266), który ogłosił się wielkim chanem, doprowadziło do konfliktu między jego bratem Hulagu (zm. 1265), władcą Persji, założycielem dynastii Il-chanów a Be-rkem (zm. 1266), chanem Złotej Ordy (cha­nat kipczacki w zachodniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZULUSKA WOJNA 1879

  Po aneksji w 1877 państwa Burów (Holendrzy) w Transwalu Anglicy przejęli również długotrwały spór graniczny z Zulusami, ludem z Afryki połu­dniowej, posługującym się językiem bantu (patrz blood riyer, bitwa nad blood riyer 1838). Gdy król Cetewayo (1836?--1884) zignorował żądania Anglików i nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEBRZYDOWSKIEGO ROKOSZ 1606-1607

  Król Polski Zygmunt III Waza (1566--1632) wzbudził niechęć swoich podda­nych dążeniem do objęcia szwedzkiego tronu, jawnym antykatolickim nastawie­niem, proaustriacką polityką i próbami wprowadzenia zmian ustrojowych, mają­cych na celu zwiększenie zakresu władzy królewskiej kosztem sejmu. Obrońcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZEEBRUGCE, RAJD NA ZEEBRUGGE 1918

  Po inwazji wojsk niemieckich na Belgię na początku WOJNY ŚWIATOWEJ I, Niemcy przekształcili port Zeebrugge w bazę okrę­tów podwodnych polujących na żeglugę aliancką na Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim. W nocy 22-23 kwietnia 1918 jednostki brytyjskiej floty pod dowództwem sir Rogera J. B. Keyesa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJEDNOCZONYCH IRLANDCZYKÓW POWS­TANIE 1798

  Irlandzcy nacjonaliści katolic­cy, znani jako Towarzystwo Zjednoczonych Irlandczyków, dążąc do uzyskania niepod­ległości, z inspiracji Theobalda Wolfe'a Tone'a (1763-1798), Jamesa Nappera Tan-dy'ego (1740-1803) i innych działaczy wzniecili powstanie przeciw rządom brytyj­skich protestantów. Wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTEJ ORDY DYNASTYCZNA WOJNA 1359--1381

  Dżuczi (zm. 1227), najstarszy syn Czyngis-chana (1167P-1227), został władcą mongolskiego terytorium rozciągającego się na północny zachód od Morza Kaspijskiego, znanego w historii jako chanat kipczacki lub Złota Orda. Ostatni mongolski następca Dżucziego zmarł w 1359, a wówczas teryto­ria te stały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOMING YALLEY, MASAKRA W WYOMING YALLEY 1778

  W czasie AMERYKAŃ­SKIEJ REWOLUCJI w 1778 Anglicy nasi­lili ataki na przygraniczne osady. Pułkownik John Butler (1728-1796) poprowadził 1000 torysowskich kawalerzystów i sprzymierzo­nych Indian Irokezów na Wyoming Yalley w Pensylwanii, gdzie powstało przeciw nie­mu 5000 mieszkańców. 3 lipca 1778 żoł­nierze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD XAQUIXAGU-ANĄ 1548

  Król Hiszpanii wysłał do Peru swego przedstawiciela Pedra de la Gąsce (1485P-1567?); Gasca miał tam przywrócić władzę monarszą i położyć kres wojnie domo­wej (patrz hiszpańskie wojny domowe w pe­ru 1537-1548). Gonzalo Pizarro (l506?-1548), który obwołał się gubernatorem Limy (Peru), poprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /domin Dodano /07.08.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt

Do góry