Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Koło i kula

  Koło jako powracająca do siebie samej linia, której Wszystkie punkty są równo oddalone od centrum, jest nie tylko najprostszą, ale także najdoskonalszą figurą. W kole nie ma niczego „przed” ani „poza”, niczego większego ani mniejszego. Łączy ono najwyższy spokój z najbardziej napiętą siłą i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziesiątka

  Liczba dziesięć, jako podstawa systemu dziesiętnego, z dawien dawna miała szczególne znaczenie praktyczne. Jako suma pierwszych czterech liczb, świętej czwórki (1+ 2 + 3 + 4 = 10), jest symbolem doskonałości — „z niej bowiem czerpie swą zasadę i z niej wywodzi się każda liczba” „Dziesiątka zaś...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirala

  Spirala jest figurą, którą w Szwecji południowej wykuwano na skałach już w epoce kamienia. Również megalit, który znajduje się u wejścia kopulastego grobu w New-Grande w Irlandii, pokryty jest bogatym wzorem połączonych ze sobą linii spiralnych. O symbolicznym znaczeniu spirali nie można wątpić:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwunastka

  Z dawien dawna poganie, Żydzi i chrześcijanie uważali dwunastkę za liczbę szczególnie cenioną, za typową liczbę zupełną i całą. Z podziałem roku na dwanaście miesięcy spotykamy się najpierw w Babilonie, potem w Egipcie, później także u Rzymian. Dwanaście znaków zodiaku dzieli niebo usiane...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czwórka

  Liczba cztery oznaczała dla całej starożytności uniwersum, rozciągające się w cztery strony świata, których początkowe litery greckich nazw: ararob?, 6voię, agnroę, neoTjfiligia tworzą słowo „Adam”. Uniwersum tworzą cztery elementy: woda, powietrze, ogień, ziemia. Cztery pory roku rządzą biegiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetragram

  Do najstarszych formuł skrótowych należy tetragram — imię Boga zapisane czterema literami hebrajskimi — jhwh, Jego „imię własne” w przeciwieństwie do określeń opisowych. Na ogół imię to było otaczane tajemnicą i wymawiano je tylko w szczególnych okolicznościach. Opowiadano o cudach zdziałanych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Ypsilon Y

  W Y dostrzegali pitagorejczycy symbol ludzkiego życia, które do wieku młodzieńczego biegnie linią prostą, potem jednak dochodzi do rozwidlenia dróg wiodących do dobrego lub do złego.

  Dolny więc trzon litery rozdziela się: prawa odgałęzienie prowadzi ku dobremu, a lewa ku występkowi. Laktancjusz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liczby

  „Aleś Ty wszystko urządził według miary i liczby, i wagi” (Mdr 11,20). Ten okrzyk starotestamentowego mędrca ciśnie się człowiekowi na usta, kiedy przygląda się cudownej harmonii stworzonego świata. Chęć wniknięcia w tajemnice tych liczb i miar staje się dla niego nieodpartą potrzebą. Już od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Psi W

  W (greckie „psi”). Podczas poświęcenia wody chrzcielnej kapłan zanurzając świecę wielkanocną w wodzie, śpiewa trzykrotnie, za każdym razem w wyższej tonacji: „Niech moc Ducha Świętego zstąpi w wodę wypełniającą to źródło chrzcielne”. Następnie trzykrotnie tchnie w wodę na kształt W i mówi:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedynka

  Zdaniem pitagorejczyków cały system liczbowy opiera się na parzystości i nieparzystości. Liczbę nieparzystą nazywali doskonałą, ponieważ jest ona w pewnym sensie niepodzielna, tzn. nie daje się podzielić bez reszty na równe części. Posiada początek, środek i koniec. Liczba parzysta natomiast jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt

Do góry