Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEFENSOR z LIGUGÉ OSB

  Żył w 2. poł. VII i na pocz. VIII w. w Galii, pisarz religijny.

  Przebywał w klasztorze w Ligugé (k. Poitiers), gdzie ok. 700 napisał Liber scintillarum (PL 88,597-817; CChr 117,1-234; SCh 77 i 86; przekład pol. Bober AP 438-444) w celu pouczenia o chrzęść, życiu;

  dzieło zawiera 800 cytatów ze ST i 350...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDISTI HEREDITATEM, Divinam Saturitatem

  Sekwencja ku czci apostołów Szymona i Judy Tadeusza, powstała w XVI w., zachowana w Graduale tynieckim z 1526 (w Cieszynie); 11 nieregularnych strof zawiera opis (oparty głównie na MartRom) zdarzeń z działalności i licznych cudów Szymona i Judy Tadeusza, którzy głosili ewangelię i w Persji, po zatargu z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFETYZM

  (franc, brak zaufania), Postawa -» małoduszności, spowodowana przewidywaniem porażki; wyraża się brakiem wiary w sukces podejmowanej czynności lub przeświadczeniem o niepowodzeniach podjętego zamiaru (-> cel). Termin d. wprowadzono podczas I wojny świat, na oznaczenie grupy posłów parlamentu franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDUKCJA

  Forma rozumowania lub sposób porządkowania wiedzy, przeciwstawiane -» indukcji, redukcji lub wnioskowaniom nie niezawodnym.

  W tradycyjnych typologiach rozumowań d. była „przechodzeniem od ogółu do szczegółu" w opozycji do „przechodzenia od szczegółu do ogółu" (indukcja); współcześnie natomiast d. określa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJA

  Wybór określonego działania ze zbioru działań możliwych, należący do istotnych czynności człowieka, związanych z jego odpowiedzialnością. Niektórzy psychologowie (E. Galanter) uważają d. za podstawową czynność ludzką; nawet szybkość reagowania, percepcję wzrokową czy słuchową, uczenie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /17 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA

  (łac. definire odgraniczać, określać), Określenie (krótkie, lecz pełne) zmierzające do jednoznacznej charakterystyki jakiegoś przedmiotu (d. rzeczy, zw. często d. realną) lub zakomunikowania o semiotycznych funkcjach wyrażenia (znaczeniu, denotacji lub konotacji) poprzez wskazanie sposobu jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /12 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE DUODECIM ABUSIVIS SAECULI

  Anonimowy traktat moralizatorski, powstały 630-650 w Irlandii, niesłusznie przypisywany Cyprianowi lub Augustynowi.

  Wzorowany na benedyktyńskiej regule i nawiązujący do tzw. Ksiąg pokutnych, piętnuje 12 nadużyć czy sprzeczności w życiu chrześcijan, np. niekarność młodzieży, brak pobożności u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJE PAPIESKIE

  Akty dotyczące doktryny wiary lub dyscypliny kośc. wydawane osobiście przez -» papieża (na mocy przysługującej mu najwyższej władzy w Kościele), albo za pośrednictwem odpowiedniej dykasterii Kurii rzym., po uprzedniej aprobacie papieża.

  D.p. nie można zaskarżać do jakiejkolwiek władzy (KPK kan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDZA

  Diecezja w Malawi (Prowincja Środk.) eryg. 25 IV 1959 w miejsce istniejącego od 29 IV 1956 wikariatu apost., sufragania Blantyre; zajmuje 4250 km2 i liczy 393 991 mieszk., w tym 134 320 katolików, 14 parafii, 21 księży diec. i 28 zak., 47 zakonników, 55 sióstr.

   

  AAS 48(1956) 652-653, 51 (1959) 794-795;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEDERKO JAKUB IGNACY bp.

  ur. 25 VII 1753 w okolicy Wiłkomierza (Litew. SRR), zm. 24 XII 1829 w Ołyce (Ukraińska SRR), Działacz kościelny.

  Ukończywszy Akademię Wil., wstąpił 1770 do zak. jezuitów, po którego kasacie ukończył studia teol. i 1776 przyjął święcenia kapł.; od 1777 zarządzał kaplicą Bożego Ciała w kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt

Do góry