Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEKANALNA KONFERENCJA

  Zebranie duchowieństwa dekanalnego (->- dekanat) pod przewodnictwem -» dziekana dla omówienia spraw duszpast. oraz w celu duchowej i nauk. formacji kapłanów. Na określenie k.d. używa KPK terminów conventus oraz collationes seu conferentiae, a starsze źródła ponadto convocations, capitula ruralia, synodi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /6 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET APROBACYJNY, decretum approbations

  Dokument na podstawie którego zgromadzenie zakonne otrzymuje definitywne zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.

  D.a. udziela się po upływie pewnego czasu od uzyskania dekretu pochwalnego; w tym czasie zgrom, musi wykazać znaczny rozwój działalności apost., wypracować właściwą strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKANAT

  (gr. deka, łac. decem dziesięć), Jednostka terytorialna w obrębie -> diecezji, obejmująca zazwyczaj kilka parafii, pozostająca pod kierownictwem -> dziekana.

  W staroż. Rzymie d. oznacza! najmniejszą jednostkę legionu (10 żołnierzy), na czele z dziekanem. W epoce karolińskiej i w późniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÉJÀ VU

  (franc, déjà już, voire widzieć), Zjawisko utożsamiającej złudy pamięciowej, polegające na poczuciu, że przedmioty, osoby, wydarzenia lub sytuacje spostrzegane po raz pierwszy już były kiedyś spostrzegane.

  D. występuje sporadycznie u ludzi normalnych w stanie przemęczenia lub wyczerpania, częściej u...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

  (łac. Deus Bóg), Pogląd filoz. lub postawa przyjmująca istnienie -> Boga stwórcy, ale przecząca jego działaniu w świecie (-> Opatrzność Boża); zapoczątkowana w związku z rozwojem racjonalizmu w XVII i XVIII w. przez myślicieli ang. i franc, a rozpowszechniona w Niemczech, Włoszech oraz Stanach Zjedn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /8 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEI GRATIA

  (łac. z łaski Bożej), Formuła dewocyjna używana w intytulacji dokumentów wystawianych przez bpów oraz chrześcijańskich władców; wyraża przekonanie wystawcy dokumentu o pochodzeniu jego władzy od Boga.

  Genezę formuły D.g., którą posługiwali się początkowo bpi, a nast. także monarchowie chrzęść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEHELLENIZACJA

  Proces wyzwalania istotnych treści doktrynalnych -> chrześcijaństwa (III) z kulturowego kontekstu hellenist. (zwł. terminologii, języka, sposobu przedstawiania i interpretowania) dla głębszego uwydatnienia i zrozumienia objawienia Bożego; zakłada uprzedni proces -» hellenizacji.

  W okresie wczesnochrześc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /5 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIDEOLOGIZACJA

  Proces eliminowania elementów ideologicznych (-> ideologia) z przekonań, postaw i struktur organizacyjnych -> religii w celu uwypuklenia jej sakralnej treści (-» sacrum) i pogłębienia rei. życia wspólnoty (-> religijność).

  Każda religia z racji swego charakteru społ. narażona jest nieustannie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /8 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEHN GÜNTHER

  ur. 18 IV 1882 w Schwerinie (Meklemburgia), zm. 17 III 1970 w Bonn, Ewang. teolog i duszpasterz.

  Po studiach filologii germ., filozofii i teologii w Berlinie i Bonn został 1906 katechetą w Boitzenburgu, a 1907 przygotowywał się do służby Bożej w Berlinie; po ordynacji 1911 był prob, w Berlinie (Moabit)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIFIKACJA

  (łac. deus bóg, faceré czynić), Ubóstwienie osoby, np. założyciela religii, wybitnych ludzi, zwł. mających władzę (antropolatria), zwierzęcia (-» zoolatria) lub rzeczy (fetysz); adm. formą d. polegającą na uznaniu panującego (np. cesarza, króla) urzędowym dekretem lub wolą ludu za istotę boską jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt

Do góry