Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEKRET POCHWALNY, decretum laudis

  Dokument, na mocy którego zgromadzenie zakonne otrzymuje I zatwierdzenie Stolicy Apost. i staje się zgrom, na prawie pap.; różni się od -> dekretu aprobacyjnego.

  D.p. udziela się, o ile zgromadzenie zak. od chwili zatwierdzenia przez ord. miejsca rozwinęło się, wykazało działalność apost. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKAPOL

  (gr. deka dziesięć, polis miasto), Konfederacja 10 miast, z których 9 — Damaszek, Dium (Tell el-Aszari), Ga-dara (Umm Keis), Geraza (Dżerasz), Hippos (Kalat el-Husn), Kanatha (Kanawat), Pella (Chirbet el-Fahil), Filadelfia (Amman) i Raf ana leżało na Zajordaniu, a 10.— Scytopolis (Bet Szean) — na zach. od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG

  (gr. deka dziesięć, logoi słowa), Zbiór etycznych zasad Przymierza, zawartego przez Boga z Izraelem pod górą Synaj za pośrednictwem -» Mojżesza.

  Terminem d. pierwszy posługiwał się Ireneusz (Adv. haer. 4,13; PG 7,1017), opierając się na występującej 3-krotnie w Pięcioksięgu wzmiance o 10 słowach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKERT JAN bp.

  ur. 7 XII 1786 w Warszawie, zm. 19 XI 1861 tamże, Działacz charytatywny.

  Nobilitowany w dzieciństwie ze względu na zasługi zmarłego ojca Jana, prezydenta Starej Warszawy i rzecznika sprawy mieszczan na Sejmie Czteroletnim; po ukończeniu Collegium Nobilium rozpoczął studia teol. w seminarium duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  D., spisany przez Mojżesza na 2 tablicach kamiennych i umieszczony w -> Arce Przymierza (Wj 40,18; Pwt 10,5; 1 Kri 8,9), stanowił wraz z nią największą świętość Izraela: ST zawiera jego tekst w całości w 2 miejscach (Wj 20,1-17 i Pwt 5,6-21), a NT tylko fragmentarycznie (Mt 19, 18-19; Mk 10,19; Łk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA POWSZECHNA PRAW CZŁOWIEKA

  Dokument międzynarodowy ogłoszony 10 XII 1948 w Paryżu przez -» Organizację Narodów Zjednoczonych po przegłosowaniu poszczególnych artykułów (30), z których 14 przyjęło jednomyślnie 56 członków, a całość — tylko 48 (przy 8 wstrzymujących się — państwa socialist, uważały niektóre sformułowania za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W DZIEJACH TEOLOGII i ŻYCIU KOŚCIOŁA

  Udoskonalona i pogłębiona przez Jezusa Chrystusa interpretacja d. jest podstawą nauczania moralności w Kościele; poszczególnym przykazaniom d. nadał Chrystus wymiar transcendentny i uniwersalny, sprowadzając je do podstawowego nakazu -* miłości Boga i miłości bliźniego (J 13,34; Rz 13,8-10).

  1. Ojcowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /11 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA PRAW DZIECKA

  Dokument zawierający postulaty równouprawnienia wszystkich dzieci (dziecko) i zapewnienia im właściwych warunków życia i rozwoju, uchwalony przez ONZ 20 XI 1959; nawiązuje do idei -» Deklaracji powszechnej praw człowieka ONZ z 1948.

  Dokument w myśl hasła „Ludzkość powinna dać dziecku od siebie to, co ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKALOG - W IKONOGRAFII

  Przedstawienia d. powstawały w XV w. zazwyczaj w postaci 2 smukłych, prostokątnych i półkoliście zamkniętych tablic; d. jest indywidualnym atrybutem -» Mojżesza i częstym motywem w scenach z jego życia, związanych z otrzymaniem 10 przykazań, rozbiciem tablic i powrotem z nowymi tablicami; występuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /4 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRET

  (łac. decretum), Pisemne lub ustne orzeczenie wyrażające akt kośc. władzy ustawodawczej, adm. albo sądowniczej. Termin d. przejęto z prawa rzym., w którym oznaczał akty przedstawicieli władzy pubi, nie mających władzy ustawodawczej, a w sensie specjalnym akty jurysdykcyjne pretora w zakresie sądownictwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 589

  praca w formacie txt

Do góry