Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DELFINO, Dolfln PIETRO OSBCam

  ur. 1444 w Wenecji, zm. 16 I 1525 tamże, Humanista, reformator zakonu.

  Pochodził z patrycjuszowskiej rodziny weneckiej; 1462 wstąpił do klasztoru S. Michele di Murano w Wenecji, którego nast. 1478-79 był opatem; zostawszy 1480 gen. przełożonym kongr. kamedułów w Murano, dbał o karność zak. w podległych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGATURA APOSTOLSKA

  Stałe przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej przy kat. episkopacie Kościoła lokalnego określonego państwa lub większego terytorium, kierowane przez -» delegata apostolskiego; różni się od nuncjatury lub -» internuncjatury, ponieważ nie pełni funkcji dyplomatycznych.

  Genezę d.a. wywodzi się z funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGATURA PAPIESKA, Delegatio pontificia

  Stały urząd dla wykonywania -» jurysdykcji przynależnej papieżowi nad wyznaczonym miejscem (np. nad sanktuariami w Pompei i Loreto).

   

  AAS 58 (1966) 265-268; AnPont 1976, 1094-1109.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEHAYE HIPPOLYTE SJ

  ur. 19 VIII 1859 w Antwerpii, zm. 1 IV 1941 w Brukseli, Hagiograf, bollandysta. Do zakonu wstąpił 1876 w Aarlem (Belgia); studia teol. odbył w Drongen i Lowanium, a hist, pod kierunkiem L. Pastora i H. Grisara w w Innsbrucku; święcenia kapł. przyjął 1890 w Lowanium; od 1891 współpracował z Tow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELFINI GIOVANNI ANTONIO OFMConv

  ur. 26 III 1507 w Pomponesco (k. Kremony), zm. 5 IX 1561 w Bolonii, Teolog.

  Był regensem studiów zak. w Padwie, Wenecji i Bolonii, prof, metafizyki na uniw. w Bolonii (1553-59), prow, i gen. wikariuszem zakonu (1559-61); uczestniczył w I (1545-47) i II (1551-52) sesji Soboru Tryd., biorąc udział w dyskusji o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELCUVE GEORGES SJ

  ur. 22 V 1908 w Tournai (Belgia), zm. 18 XII 1976 w La Pairelle (k. Wépion), Teolog, katechetyk.

  Do zakonu wstąpił 1926 i po studiach filoz. i lit. w Lowanium uczył 1931-33 humanistyki w kolegium jez. ; 1937 przyjął święcenia kapł., 1945 uzyskał doktorat z teologii w Instytucie Kat. w Paryżu.

  Należał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELAMARS, Dela Mars JAN IGNACY SJ

  ur. 10 V 1656 w Małopolsce, zm. 17 III 1719 w Zamościu, Architekt.

  Do zakonu wstąpił 1672; 1675-78 odbył studia filoz. w Kaliszu, a teol. w Poznaniu i przyjął święcenia kapł.; uczył w Jarosławiu, Sandomierzu i Lublinie; był kaznodzieją w Krakowie, Lwowie, Krasnymstawie, Jarosławiu i Piotrkowie; 1701...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGAT APOSTOLSKI

  Stały przedstawiciel papieża (najczęściej z" sakrą biskupią) przy -» lokalnym Kościele na wyznaczonym terytorium lub przy tymczasowej placówce dyplomatycznej Stolicy Apost. (delegatura apostolska).

  1. Pierwszym d.a. był A. Bossů, mianowany przez Kongr. Rozkrzewiania Wiary 7 VI 1762 wikariuszem apost. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELAPORTE VICTOR SJ

  ur. 6 XI 1846 w Saint-Vandrille-sur-Orne (pn.-zach. Francja), zm. 25 IV 1910 w Rennes (pn.-zach. Francja), Publicysta, krytyk lit., poeta.

  Do zakonu wstąpił 1866 i po studiach przyjął 1882 święcenia kapł.; uczył w kolegiach zak. (1880-87) gramatyki i retoryki; 1887-1906 współredagował jez. czasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELEGAT STOLICY APOSTOLSKIEJ, Delegatus Sanctae Sedis

  Przedstawiciel Stolicy Apost. przy międzynar. organizacjach, których członkiem jest Stolica Apost., albo z prawem głosu na konferencji lub kongresie (różni się od obserwatora Stolicy Apostolskiej).

  Stanowisko d. powstało w chwili włączenia Stolicy Apost. do jednego z organów ONZ — utworzonego 1951 Komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt

Do góry