Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEMETRAKOPULOS ANDRONIKOS

  ur. 1 III 1826 w Kalavrycie (Peloponez), zm. 21 X 1872 w Lipsku, Gr. teolog i wydawca.

  Po studiach na uniw. w Atenach wykładał 185558 w Nauplion i Argos (Peloponez), a nast. jako diakon został wyznaczony na duszpasterza wspólnoty gr. w Lipsku; 1858 przyjął święcenia kapł. i został archimandrytą; z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÉMIA CHARLES SJ

  ur. 3 X 1637 w Bourg (pd.-wsch. Francja), zm. 23 X 1689 w Lyonie, Pedagog, organizator szkolnictwa dla ubogich.

  Po ukończeniu kolegium jez. i seminarium sulpicjańskiego w Paryżu przyjął 1663 święcenia kapł.; zostawszy 1665 wikariuszem gen. w Lyonie, podjął akcję zakładania szkół dla ubogich dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIAN Św. bp.

  ur. ok. 830-835 w Zuchais (k. Chytri na Cyprze), zm. ok. 915.

  Zmuszony przez rodziców do małżeństwa, wstąpił po śmierci żony do klasztoru św. Antoniego k. Chytri, gdzie przyjął święcenia kapł.; był sekretarzem i doradcą bpa Eustacjusza; po krótkim czasie wrócił do klasztoru i został wybrany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMITOLOGIZACJA

  Proces hermeneutyczny polegający na kryt. interpretacji tekstów NT w celu odróżnienia zawartej w nich treści objawionego słowa Bożego od mit. szaty językowej (-> biblijna hermeneutyka); różni się od -» demity-zacji, eliminującej z Pisma iw. mity w celu dotarcia do jego treści historycznych. Termin d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /9 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIAS

  (ruiny k. Wolos w środk. Grecji), Bpstwo łac. od V do XIII w. w metropolii Larisa w rzym. prowincji Tesalia I; bpi znani z V, IX i pocz. XIII w.; obecnie bpstwo tytularne.

  W 1757 powstało w D. bpstwo, a 1744 metropolia prawosł. podległa patriarsze Konstantynopola; od 1882 zależna od Gr. Kościoła Prawosł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMERS MODESTE bp.

  ur. 11 X 1809 w Saint Nicolas (k. Quebecu), zm. 21 VII 1871 w Victoru (Kolumbia Bryt.), Misjonarz Indian.

  Po studiach w seminarium diec. w Quebecu przyjął 1836 święcenia kapł.; od 1837 ewangelizował Indian w Oregonie i Kolumbii Bryt.; 1841 został pierwszym bpem diec. Vancouver; dla ułatwienia pracy mis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBIŃSKI JULIAN ks.

  ur. 2 I 1882 w Żerkowie (k. Jarocina), zm. 13 III 1941 w Dachau, Działacz nar., duszpasterz.

  Po studiach teol. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1908 święcenia kapł. i został mansjonarzem w Poznaniu; 1913-19 jako prob, w Imielnie prowadził okresowo pracę duszpast. wśród pol. emigracji w Saksonii; 1918-19...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBOWSKI ANTONI SEBASTIAN bp.

  ur. 1 II 1682 w Zembrowie (k. Sokołowa Podi.), zm. 22 IX 1759 w Będkowie (k. Piotrkowa Trybun.), Brat Mikołaja, referendarz koronny.

  Kształcił się w kolegium jez. w Pułtusku, a od 1696 w Warszawie; umiejętności adm. i polit, zdobywał od 1700 w kancelarii bpa A.Ch. Załuskiego, kanclerza wielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMBOWSKI MIKOŁAJ abp.

  ur. ok. 1680, zm. 17 XI 1757 w Czarnokozińcach (k. Kamieńca Podolskiego), Brat Antoniego.

  Kształcił się w kraju i za przykładem brata wstąpił do służby państw., zostając sekretarzem król.; święcenia kapł. przyjął przed 1730 i wkrótce doszedł do wielu godności, gromadząc liczne beneficja kośc;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMA

  Imię bóstw plemiennych, totemicznych przodków, -> bohatera kulturowego lub mitycznych postaci w wierzeniach papuaskiego plemienia Marind-anim na Nowej Gwinei.

  D. często pojawia się jako bóstwo zaświatów, śmierci lub księżyca (D.-Geb), któremu wszystko, co żyje (także człowiek), zawdzięcza swe istnienie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Porfirion Dodano /07.08.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt

Do góry