Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Trójkąt

  Trójkąt, w przeciwieństwie do czworoboku odznaczającego się stabilnym spokojem, wywołuje wrażenie życia i ruchu. W starożytności był symbolem światła, dlatego lampy i lichtarze najczęściej miały trzy nóżki albo wisiały na trzech łańcuszkach.

  Trójkąt równoboczny, którego linie stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piątka

  Według liczbowych spekulacji pitagore jeżyków liczba pięć oznacza wesele, zaślubiny. Liczba ta składa się mianowicie z pierwszej liczby parzystej i nieparzystej: 2 + 3 i w ten sposób jest obrazem połączenia dwóch różnych elementów, męskiego i żeńskiego. Nowożeńcom potrzeba pięciu bóstw, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czterdziestka

  Liczba czterdzieści bardzo często wymieniana jest w Piśmie Świętym, a oznacza nieomal zawsze czas pokuty, postu i modlitwy albo kary. Wody potopu spadały na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy (Rdz 7,12). Mojżesz wstąpił na górę Synaj, aby otrzymać tablice przykazań, i pozostawał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szóstka

  Pitagorejczycy uważali także liczbę sześć za doskonałą, gdyż znajduje się w środku liczb parzystych, między dwójką i dziesiątką. Będąc zdolna do rodzenia nowych liczb, symbolizuje, podobnie jak piątka, małżeństwo: tam 2 + 3, tu dwa razy trzy, a więc zawsze połączenie się pierwszej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiątka

  Liczba pięćdziesiąt ma w Piśmie Świętym szczególnie radosny, pogodny charakter. Wszędzie oznacza ona czas radości. W Starym Przymierzu pięćdziesiąty dzień po Święcie Paschy jest radosnym świętem zbiorów (pierwotnie święto to obchodzono niezależnie od Święta Paschy w pięćdziesiąty dzień...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siódemka

  Podstawa dominującej pozycji liczby siedem w semickim kręgu kulturowym zapewne sięga obserwacji faz księżyca znanych wszystkim ludom pierwotnym. Przemawia za tym powszechne traktowanie liczby siedem jako świętej, i to jeszcze przed odkryciem siedmiu planet, np. u Greków przed Pitagorasem, u...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /6 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sto i tysiąc

  „Liczba sto uchodziła w kręgach hellenistycznych, do których należał Filon z Aleksandrii, za liczbę doskonałą, oznaczającą »doskonałe dobro«. Z tej samej symboliki liczb czerpie Orygenes, kiedy przez liczbę sto rozumie liczbę pełną i doskonałą, która obejmuje tajemnicę całego rozumnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ósemka

  Już w czasach starożytnych ósemka uchodziła za symbol tego, co doskonałe. W rozpowszechnionym wówczas obrazie świata siedmiu sfer planetarnych, tworzących siedem nieb, ósma sfera, niebo gwiazd stałych, będąca siedzibą bóstwa, stanowi zawsze jego zwieńczenie. Ta sama idea, tylko inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Figury geometryczne

  Figury geometryczne są pierwszym „ucieleśnieniem” niecielesnej liczby, niejako narzędziami, za pomocą których Stwórca ukształtował rzeczy widzialne i wycisnął na nich swoją pieczęć, ślady mądrości Bożej, którą „wylał na wszystkie swe dzieła” (Syr 1,9).

  „Przypatrz się niebu i ziemi, i morzu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /5 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziewiątka

  Liczba dziewięć już w starożytności uchodziła za liczbę szczególnie uświęconą i doskonałą. Znaczący pod tym względem jest przekaz Seneki o śmierci filozofa Platona. Według niego Platon miał umrzeć w pełnym wieku 81 lat, w dzień swych urodzin. „Dlatego — powiada Seneka — też magowie perscy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 660

  praca w formacie txt

Do góry