Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DENDERA

  Łac. Tentyris (miasto we wsch. Egipcie k. Ke-ny), jeden z najstarszych ośrodków kultu bogini Hathor w Górnym Egipcie, utożsamianej przez Greków z Afrodytą.

  W D. znajduje się doskonale zachowana świątynia z I w. prz.Chr. (zbudowana przez ostatnich Ptolemeuszy i pierwszych cesarzy rzym.), złożona z sali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  Początkowo d. nazywano bogów (Homer), a w późniejszej religii gr. dobre lub złe duchy wpływające na losy człowieka i kosmosu, obecnie najczęściej złe i nieprzyjazne człowiekowi istoty ponadludzkie, uosobiające niezrozumiałą i nieobliczalną moc, która budzi uczucie lęku i grozy (R. Otto, G. van der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /8 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENDRYCI

  (gr. dendron drzewo), Wczesnochrześc. asceci wsch. szukający schronienia na drzewach (w pniu lub koronie).

  Przekazy patrystyczne (m.in. Pratum spirituale 70; PG 87, 2924) relacjonują 3-letnie przebywanie mnicha Dawida z Tesa-loniki na drzewie migdałowym oraz mnicha Adolasa w wydrążonym pniu kasztanowca;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON - W BIBLII

  Występuje d. jako istota ponadziemska, przeważnie o złowrogim działaniu wobec człowieka.

  1. W Starym Testamencie — w tekście oryginalnym brak odpowiednika określenia d., niełatwego do pogodzenia z rygorystycznym monoteizmem, mimo że wymienia się zbliżone do d. istoty złe, nie tyle ze swej natury, ile z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /7 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON - W FOLKLORZE POLSKIM

  Wyobrażenia d. zasadniczo nie odbiegają od ich przedstawień w religiach pozachrześc, istnieją jednak ponadto istoty półdemoniczne (postacie pośrednie między d. i ludźmi), pozostające najczęściej w ścisłym związku z określonymi ludźmi lub z ich duszami, np. wiedźmy, zmory, płanet-nicy, upiory (K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /11 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON - W IKONOGRAFII

  Przedstawienia d. nie oznaczają indywidualnych osób upadłych aniołów (szatana, Belzebuba), lecz raczej ich świtę, „legion" (Mk 5,9); dlatego nie mają jednoznacznie określonych kształtów i występują pod wielorakimi i zmiennymi postaciami; stosowane są również jako atrybuty niektórych świętych (m.in. -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /13 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRATYZACJA KOŚCIOŁA

  Proces zmierzający do udziału całego Ludu Bożego w odpowiedzialności i zarządzaniu Kościołem, przy zachowaniu hierarchicznej struktury jego ustroju; wynika z godności, wolności i jedności wszystkich jego członków ( -> hierarchia, -* laikat), uczestniczących w sobie właściwy sposób w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /8 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEML JAKUB

  ur. 20 VHI 1878 w Tasovie (Morawy), zm. 10 II 1961 w Třebiču (Morawy), Poeta i prozaik.

  Po studiach teol. przyjął 1902 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie; z powodu nieporozumień z władzami kośc. przeniesiony został 1909 w stan spoczynku.

  Znaczny wpływ na twórczość D. miały pisma mistyków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOFTL bp.

  ur. prawdopodobnie w Tesalonice, zm. ok. 386, Ostatni bp ariański Konstantynopola.

  Jako bp Beroi (od 341) brał udział w synodzie w Sardyce (342 lub 343), a 351 w Sirmium, gdzie potępił naukę Fotyna; pod wpływem D. podpisał III formułę -> syrmijską (pomijającą homousios) pap. Liberiusz, przebywający w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOGRAFIA

  (gr. demos ludność, grafe opis), Nauka o ilościowym i jakościowym stanie i rozwoju ludności w jej uwarunkowaniach genetycznych (-> genetyka), hist, i ekon.-społ., wyjaśniająca przyczyny, przebieg oraz następstwa zjawisk i procesów populacyjnych w celu wykrycia rządzących nimi prawidłowości (-»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /10 304

  praca w formacie txt

Do góry