Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DENISÓW SIEMION

  ur. 1682, zm. 1741 w pustelni nad Wygiem, Pisarz rel. i działacz raskołu, brat Andrieja.

  W 1697 osiedlił się z ojcem i młodszym bratem Iwanem w świeckim klasztorze nad rzeką Wyg w tzw. pustelni wygow-skiej, nast. został najbliższym współpracownikiem swego drugiego brata; prawdopodobnie ok. 1703...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENZINGER HEINRICH JOSEPH

  ur. 10 X 1819 w Liège, zm. 19 VI 1883 w Würzburgu, Teolog.

  Po studiach teol. w Würzburgu i na Gregorianum przyjął 1844 w Rzymie święcenia kapł. i 1845 uzyskał doktorat; 1848 został prof, egzegezy NT, a 1854 dogmatyki w Würzburgu; od 1865 był konsultorem Kongr. Rozkrzewiania Wiary (dla spraw wsch.).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENK, Denek HANS

  ur. ok. 1495 w Heybach (Bawaria), zm. XI 1527 w Bazylei, Teolog anabaptystyczny.

  Od 1517 studiował na uniw. w Ingolstadt, gdzie uzyskał stopień bakałarza, a nast. w Bazylei (słuchał wykładów m.in. J. Oekolampada), gdzie poznał języki klasyczne; pozostawał również pod wpływem mistycyzmu niem. (głównie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENIFLE HEINRICH SUSO OP

  Imię chrzestne Joseph, ur. 16 I 1844 w Imst (Tyrol), zm. 5 VI 1905 w Monachium, teolog, historyk i wydawca źródeł.

  Do zakonu wstąpił 1861 i po studiach filoz.-teol. w studium zak. (Graz, Rzym, Saint-Maximin) przyjął 1866 święcenia kapł.; od 1870 wykładał teologię w studium zak. w Grazu, oddając się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /4 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENHOFF JERZY ALBRECHT bp.

  ur. 7 IV 1640, zm. 16 III 1702 w Kielcach.

  Studiował w kolegium jez. w Rzymie; po powrocie, dzięki bpowi A. Olszowskiemu, otrzymał kanonię chełmińską; mianowany 1674 prymasem, Olszowski uczynił go swoim referendarzem; otrzymał też probostwo w Piotrkowie Trybunalskim oraz inne intratne beneficja;

  1685...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENHOFF JAN KAZIMIERZ kard.

  ur. 6 VI 1649, zm. 20 VI 1697 w Rzymie, Dyplomata i teolog.

  Kształcił się w kolegium jez. w Warszawie; 1666 został, dzięki królowi Janowi Kazimierzowi, opatem cystersów w Mogile, gdzie odrestaurował kościół oraz obwarował brzegi Wisły; od 1670 studiował teologię (uzyskał doktorat) oraz prawo kan. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMONOLOGIA

  (gr. daimon demon, szatan, logos słowo), Nauka o istnieniu, naturze i działaniu -> szatana; dział teologii systematycznej związany z angelologia.

  W starożytności ojcowie i pisarze wczesnochrześc. w trosce o czystość doktryny ostrzegali, by do d. nie przenikały elementy pogańskie; występując zwł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /3 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRAT z ABDERY

  ur. ok. 465 prz.Chr. w Abderze (pn.-wsch. Grecja), zm. ok. 360 prz.Chr. tamże, Gr. przyrodnik i filozof przyrody. Był uczniem Leucypa, napisał 60 prac z zakresu kosmologii, biologii, psychologii, etyki i matematyki (katalog sporządził Diogenes Laertios), z których pozostały fragmenty; istnieje wątpliwość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMORALIZACJA

  (łac. demoralisatto upadek moralności), Proces obniżania poziomu mor. życia człowieka, powstały w wyniku -» dezintegracji hierarchii wartości (osobowych lub społ.) wywołanej lekceważeniem -> norm moralności, zarówno w poglądach jak i postawach; w sensie pochodnym — upadek karności lub ducha w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON

  (gr. daimori), Istota duchowa zajmująca miejsce pośrednie między bóstwem a człowiekiem i działająca najczęściej na zgubę ludzką.

  Wiara w d. występuje w wielu religiach pozachrześc, a w chrześcijaństwie, które przyjmuje działanie jednego z d. (-» szatan), nakłaniającego człowieka do grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt

Do góry